Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Marek
Nazwisko: Biela
Miejsce urodzenia: Kalwaria Zebrzydowska
Data urodzenia: 09-11-1952
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zdzisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Brygada” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 10.09.1982 pod nr. rej. BB 6525 przez Wydział V KWMO Bielsko-Biała. W dniu 20.01.1984 SOS przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Brygada”. Jerzy Biela, pracownik Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej był kontrolowany w ramach SOR „Brygada” nr rej. BB 6525 z uwagi na fakt, iż wspierał finansowo „nielegalne struktury” NSZZ „Solidarność” i kolportował ulotki. Ww. został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej przez Wydział V WUSW Bielsko-Biała w dn. 20.01.1984 pod nr. rej. BB 8454/6525. SOR „Brygada” zakończono 11.04.1985 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. W dniu 28.05.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 2055/II. W dniu 15.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane. Materiały o sygn. 2055/II zniszczono 15.01.1990. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jerzy Biela występuje w materiałach Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej prowadzonych w sprawie „kontynuowania działalności związkowej” tj. popełnienia przestępstwa z art. 278 § 1 kk (sygn. akt I Ds.276/84). W aktach znajduje się informacja, że 21.12.1983 w związku z ustawą amnestyjną do WUSW Bielsko-Biała zgłosił się Jerzy Biela, który od stycznia 1982 do 13.12.1983 prowadził „nielegalną działalność sprzeczną z obowiązującym prawem”. Ww. ujawnił „okoliczności popełnionego przez siebie przestępstwa” polegającego na kontynuowaniu działalności związkowej poprzez uczestniczenie w comiesięcznych składkach na rzecz osób internowanych oraz kolportażu „nielegalnych ulotek”. Postanowieniem z dn. 30.03.1984 Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie kontynuowania działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” ze względu na znikomą społeczną szkodliwość. IPN Ka 483/2 (I Ds. 276/84).
.