Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Dziedzia
Miejsce urodzenia: Spieszyn
Data urodzenia: 19-06-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Brygada” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 10.09.1982 pod nr. BB 6525 przez Wydział V KWMO Bielsko-Biała. W dniu 20.01.1984 SOS przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) „Brygada”. Jan Dziedzia, pracownik Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, który wspierał finansowo „nielegalne" struktury „Solidarności” i kolportował ulotki, był inwigilowany w ramach SOR „Brygada”. Ww. został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej przez Wydział V WUSW Bielsko-Biała 06.12.1984 pod nr. BB 9766/6525. SOR „Brygada” zakończono 11.04.1985 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. W dniu 28.05.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 2055/II. W dniu 15.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. 2055/II zniszczono 15.01.1990.
.