Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Krzysztof
Nazwisko: Oleś
Miejsce urodzenia: Świętochłowice
Data urodzenia: 12-01-1961
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Oleś, który przed wprowadzeniem stanu wojennego należał do aktywnych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) i „brał udział w akcjach strajkowych”, został objęty kontrolą w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Prezydent” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 19.06.1984 pod nr. KA 56327 przez Wydział III-1 WUSW Katowice. Sprawę założono na podstawie „materiałów agenturalnych” z których wynikało, że ww. „wywiera negatywny wpływ na środowisko studentów” Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Celem sprawdzenia było ustalenie czy postawa polityczna ww. nie jest wynikiem utrzymywanych kontaktów z nielegalnymi strukturami „Solidarności” oraz czy bierze on udział w kolportażu materiałów bezdebitowych i „nielegalnych ulotek”. W związku z prowadzoną sprawą był inwigilowany przez osobowe źródła informacji, z ww. przeprowadzano również rozmowy ostrzegawcze. W dniu 21.01.1985 SOS przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) „Prezydent”. Kwestionariusz zakończono 23.09.1988 w związku z „zaprzestaniem wrogiej działalności”. W dniu 21.11.1988 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43084/II, a 20.12.1988 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 43084/2). IPN Ka 0169/895 (43084/2) mikrofilm.
W aktach paszportowych znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata (Z-I-167/86) na okres od 07.06.1984 do 07.06.1986 wydane na wniosek Wydziału III-1 WUSW Katowice. Zastrzeżenie wydano z uwagi na fakt, iż ww. „ze względu na podważanie sojuszy z ZSRR” wywiera „negatywny wpływ” na środowisko Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także utrzymuje kontakt z przedstawicielami byłego Kręgu Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego, współdziała z Duszpasterzem Harcerskim oraz rozprowadza broszury Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego. Zastrzeżenie wyjazdu zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej w dn. 18.07.1984 pod nr. KA 56327 (anulowane 25.07.1984). IPN Ka 184/33857 (EACR 33857).
.