Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Jagodziński
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 06-04-1947
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera akta kandydata na tajnego współpracownika J. Jagodzińskiego. W dn. 22.11.1982 ww. został zarejestrowany przez Wydz. III Dep. II w kategorii "osoby zabezpieczonej" z racji utrzymywania kontaktów z obywatelami RFN oraz częstymi wyjazdami służbowymi jako pracownik "Kuriera Polskiego" oraz prywatnymi do "krajów kapitalistycznych". 24.11.1982 przeprowadzono z nim rozmowę operacyjną w związku z jego wyjazdem do RFN. Podczas rozmowy werbunkowej odmówił współpracy z SB, powołując się na kwestie moralne oraz obciążenie psychiczne, a także wykazał "zdecydowaną niechęć do każdej formy i zakresu kontaktów", oraz "wrogi stosunek do PRL". 28.10.1983 materiały archiwalne przekazano do Wydz. V Dep. III jako "gospodarza obiektu" (tzn. "Kuriera Polskiego"). 28.05.1985 ostatecznie zrezygnowano z pozyskania z powodu kolejnej odmowy współpracy. 28.07.1985 materiały złożono do arch. Biura "C" MSW pod nr 18843/Ik, a następnie akta zmikrofilmowano pod sygn. 18843/1-k. IPN Bu 00200/117 (18843/I-k), IPN Bu 001052/547 (18843/1) mikrofilm.
.