Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon Jan
Nazwisko: Świerczek
Miejsce urodzenia: Wilkowice
Data urodzenia: 29-06-1925
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 10.12.1951 do 28.02.1952 przez Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku. Sprawa dotyczyła udzielenia pomocy członkom niepodległościowej organizacji pod nazwą "Polskiej Organizacji Podziemnej Wolność", działającej na terenie Wejherowa, której celem była walka z systemem komunistycznym. Leon Świerczek, został zatrzymany 7.12.1951 przez PUBP w Bielsku na polecenie WUBP w Gdańsku. Tymczasowo aresztowany 10.12.1951. W trakcie śledztwa wielokrotnie przesłuchiwany. W toku śledztwa ustalono, że od czerwca do lipca 1951 udzielił pomocy organizacji pod nazwą "Polska Organizacja Podziemna Wolność", sporządzając trzy pieczątki z nazwą organizacji. Śledztwo zamknięto 28.02.1952. Akta złożono do archiwum pod sygn. 2167/III. Z akt wykonano mikrofilm 2167/3. IPN Gd 013/53 (2167/III), IPN Gd 0120/103 (2167/3) mikrofilm, IPN Gd 0120/104 (2167/3) mikrofilm.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (Sr. 56/52) dotyczące Leona Świerczka, oskarżonego o udzielenie pomocy członkom "Polskiej Organizacji Podziemnej-Wolność”, działającej na terenie Wejherowa, której celem była walka z systemem komunistycznym. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (Pr. II 153/51) ww. został tymczasowo aresztowany 10.12.1951 za pomoc członkom "Polskiej Organizacji Podziemnej-Wolność”. Postawiono mu zarzuty pomocy w sporządzaniu materiałów o treści antypaństwowej. Osadzony w więzieniu w Gdańsku. Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku sporządził akt oskarżenia, który 29.02.1952 został zatwierdzony przez prokuraturę i przesłany do sądu. Śledztwo zamknięto 28.02.1952. Wyrokiem sądu (Sr. 56/52) z 12.03.1952 Leon Świerczek został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. pomocy "Polskiej Organizacji Podziemnej-Wolność” poprzez sporządzanie trzech pieczątek z nazwą organizacji. Skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Orzeczoną karę odbywał kolejno w więzieniach w Gdańsku, OPW w Potulicach, OPW w Piechcinie. Postanowieniem WSR w Gdańsku (Sr.56/52) z 03.06.1953 na mocy amnestii ww. złagodzono karę pozbawienia wolności do 4 lat z utrzymaniem w mocy kar dodatkowych. Prośba o ułaskawienie została odrzucona 19.06.1953 przez WSR w Gdańsku. Warunkowo zwolniony z reszty odbywanej kary z wyznaczeniem okresu próbnego do 10.12.1955 na mocy postanowienia WSR w Gdańsku (Sr.56/52) z 23.07.1954. Zwolniony z OPW w Piechcinie 30.07.1954. IPN Gd 146/98.
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego za 1969 roku prowadzona przez KP MO w Wejherowie. W aktach znajdują się kwestionariusze osobowe członków Polskiej Organizacji Podziemnej "Wolność" m.in. Leona Świerczka. IPN Gd 05/87.