Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Wolentek
Miejsce urodzenia: Krężoły
Data urodzenia: 24-01-1932
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 22.01.1982 w sprawie prowadzenia działalności związkowej, polegającej na sporządzaniu i kolportowaniu ulotek sygnowanych przez NSZZ «Solidarność» ujawnianych w różnych miejscach na terenie Torunia. 02.08.1982 przeszukano pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze Zdzisława Wolentka. Tego samego dnia ww. został przesłuchany. IPN By 082/144 t. 7 (197/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 20.04.1989 rejestrowany pod nr 17395 jako osoba do SOR krypt. "Dubler II" założonej 07.05.1988 pod nr 16389 przez Wydz. VI WUSW Toruń jako SOS. 10.06.1988 SOS krypt. "Dubler II" przekwalifikowano na SOR. Zdzisław Wolentek był rozpracowywany w ramach powyższej sprawy jako "współinicjator tworzenia nielegalnej Polskiej Partii Chłopskiej na terenie woj. toruńskiego". Sprawę zakończono 13.12.1989. Materiały złożone w archiwum pod sygn. 2512/II zniszczono 30.01.1990. Materiałów archiwalnych o sygn. 2512/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.