Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Teresa
Nazwisko: Andrzejewska
Nazwisko rodowe: Krzywiec
Miejsce urodzenia: Wołkowysk
Data urodzenia: 23-01-1928
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 11.02.1954 r. Mgr ekonomii, uzyskała dyplom Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS) z 24.06.1958 r. W okresie okupacji potem do 1946 r. przebywała w Białohrudzie k. Lidy. W 1946 r. w ramach repatriacji przybyła do Polski i zamieszkała w Poznaniu. W tym samym roku rozpoczęła naukę w gimnazjum i liceum dla dorosłych. W okresie nauki (1946-1950) wstąpiła do ZSMP, po maturze (luty 1950) podjęła pracę w Stowarzyszeniu „Ognisko” w Poznaniu. Następnie w sierpniu 1950 rozpoczęła pracę w Spółdzielni Emerytów Kolejowych „Samopomoc” w Poznaniu, tam pracowała do listopada 1959 r., na stanowiskach od: referenta handlowego do kierownika działu zaopatrzenia. Od grudnia 1959 rozpoczęła pracę w PP. „Dom Dziecka” w Poznaniu, na stanowisku dyrektora. Radna Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań Jeżyce, dwie kadencje. W okresie od kwietnia 1966 do 28 lutego 1968 pracowała na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Poznaniu, w okresie marzec 1968 do maja 1972 r. na stanowisku Kierownika Wydziału Handlu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 15767, s. 4-7.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług Warszawa 18-05-1972 17-07-1978 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 15767, s.4-7, 19.
Przewodnicząca Główny Komitet Turystyki Warszawa 17-07-1978 26-03-1981 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 15767, s. 19-20.
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 29-04-1981 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 15767, s. 3; PZPR część I: Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II: Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 223.
.