Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna
Nazwisko: Zalewska
Nazwisko rodowe: Kandziak
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 07-03-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana w ramach SOR krypt. "Miot" założonej 20.06.1984 pod nr 23379 przez Wydz. V WUSW Koszalin. Sprawę zakończono 22.12.1989. Materiały zniszczono "we własnym zakresie". Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie "wywołania niepokoju publicznego na terenie m. Koszalina". W dniu 11.10.1985 postawiono wymienionej zarzuty, że "w okresie od sierpnia 1985 r. do dnia 11 października br podejmowała działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego na terenie Koszalina poprzez sporządzanie, kolportowanie i przechowywanie w celu kolportowania nielegalnych ulotek, które w swej treści mogły wywołać niepokój publiczny". 12.10.1985 wniesiono o zastosowanie wobec ww. środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. 24.10.1985 wspomniany środek uchylono. 05.12.1985 śledztwo zakończono. Jednocześnie prowadzono w tej sprawie postępowanie prokuratorskie przez Prokuraturę Wojewódzką w Koszalinie. IPN Sz 00106/325 (IPN Gd 0022/325,III-6132)
Akta prokuratorskie Objęta postępowaniem Prokuratury Wojewódzkiej w Koszalinie (sygn. II Ds 26/85) w zw. z podejrzeniem o sporządzanie, kolportowanie i przechowywanie ulotek, "które w swej treści mogły wywołać niepokój publiczny" w okresie od sierpnia 1985 do 11.10.1985. W dniu 12.11.1985 Prokuratura warunkowo umorzyła postępowanie wobec ww. 30.12.1985 Prokuratura Generalna skierowała do Prokuratury Wojewódzkiej w Koszalinie pismo z sugestią sporządzenia w powyższej sprawie aktu oskarżenia. Wobec tego 08.01.1986 sprawę ponownie zarejestrowano, tym razem pod nr II Ds 2/86 i 20.01.1986 skierowano do Sądu Rejonowego w Koszalinie (II K 131/86) akt oskarżenia przeciwko ww. Sąd wyrokiem z dnia 03.02.1986 warunkowo umorzył postępowanie wobec ww. wyznaczając jej okres próby na 1 rok oraz karę grzywny. IPN Sz 271/7 (IPN Gd 205/7)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. utworzenia i działalności komórki "Konfederacji Polski Niepodległej" w byłym województwie koszalińskim. Krystyna Zalewska występuje jako bliski kontakt jednej z głównych figurantek sprawy, a w późniejszym okresie jako członek KPN w Koszalinie. IPN Sz 00105/495 (IPN Gd 0021/495,II-5674)
Akta paszportowe Otrzymała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata wydane 13.02.1986 do dnia 10.02.1988 na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Koszalinie w związku z objęciem jej postanowieniem przygotowawczym. Akt paszportowych sygn. EAKO 4265 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.