Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Waldemar
Nazwisko: Rajkowski
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 25-10-1954
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/Sprawa Obiektowa [SO] 03.09.1984 rejestrowany pod nr 8731 przez Wydz. V WUSW w Słupsku do SOR krypt. "Rocznica" założonej 27.08.1984 pod nr 8723 w związku z tym, że prowadził "wrogą działalność" na terenie zakładu pracy w Słupsku. SOR krypt. "Rocznica" zakończono 16.03.1985. Następnie przerejestrowany pod nr 8731 do SO krypt. "Kombajn" nr rej. 467 prowadzonej w okresie od 19.08.1975 do 03.01.1990 przez Wydz. III, następnie Wydz. III "A"/V/OG KWMO/WUSW w Słupsku. Materiały SO krypt. "Kombajn" oraz SOR krypt. "Rocznica" złożono do archiwum pod sygn. 705/II, nie zachowały się. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie podjęcia działań w celu wywołania niepokoju publicznego przez kilku aktywistów byłej "Solidarności" na terenie Słupska w 1984. Śledztwo wszczęte 4.09.1984 na wniosek Prokuratury Rejonowej w Słupsku i powierzone do prowadzenia Wydz. Śledczemu WUSW Słupsk zawieszono 30.10.1984. W. Rajkowski był jednym z organizatorów strajku na Wydz. W-3 w Fabryce "Agromet-Famarol" 25.08.1984. Ww. przechodzi w doniesieniu KO krypt. "R" z 27.08.1984 dotyczącym strajku. IPN Gd 012/76 t. 1 (116/III)
Akta kontrolne dochodzenia Akta w sprawie członków tzw. "Regionalnej Komisji Koordynacyjnej" podejrzanych o rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw na terenie Słupska 26.06.1986. W. Rajkowski przechodzi w zeznaniach jednego z podejrzanych w sprawie jako osoba, która na terenie Zakładów "Famarol-Agromet" w Słupsku przekazywała do rozpowszechniania wydawnictwo pt. "Solidarność Słupska". 15.09.1986 Prokuratura Rejonowa w Słupsku postępowanie umorzyła. Materiały 12.10.1987 złożono do archiwum pod sygn. 185/III. IPN Gd 012/127 (185/III)
Akta operacyjne Materiały akcji krypt. "Brzoza" dotyczącej ujawnienia i rozwiązywania nielegalnych grup i struktur na terenie woj. słupskiego. Wojciech Rajkowski, kolporter materiałów antysocjalistycznych figuruje w "wykazie osób proponowanych do objęcia rozmowami profilaktyczno-ostrzegawczymi w ramach akcji >Brzoza<". 11.9.1986 z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. IPN Gd 002/34 (49/IV)
Akta kontrolne wykroczenia Akta w sprawie przeciwko podejrzanym o udział w nielegalnej manifestacji na terenie Słupska 01.05.1988. W. Rajkowski został zatrzymany 1.05.1988. Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku 2.05.1988 skierował wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń o ukaranie ww. "za udział w nielegalnej manifestacji na terenie Słupska w dn. 1. 5.1988". Ww. 5.07.1988 został ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Słupska karą grzywny, nawiązką na budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, przepadkiem dowodów rzeczowych. Materiały 11.01.1989 złożono do archiwum pod sygn. 209/III. IPN Gd 012/148 (209/III)
Akta sprawy o wykroczenie Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku (RSow-13/88) 2.05.1988 skierował wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Słupska o ukaranie Wojciecha Rajkowskiego za to, że "w dniu 1 maja 1988 r. w Słupsku w celu wywołania niepokoju publicznego w trakcie obchodów Święta 1-go Maja uczestniczył w nielegalnej manifestacji w ten sposób, ze niósł transparent o treści nawiązującej do istnienia nielegalnego związku pod nazwą >Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk<". 5.07.1988 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń (1120/88) karą grzywny, nawiązką na rzecz budowy Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku oraz przepadek transparentu na rzecz Skarbu Państwa. 8.09.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Słupskim (B-221/88) uchyliło orzeczenie Kolegium I Instancji i ukarało ww. karą grzywny oraz przepadkiem transparentu. IPN Gd 337/9
Akta sprawy o wykroczenie Akta w sprawie ukarania osoby, która 9.10.1988 udostępniła swoje mieszkanie dla odbycia zebrania organizowanego przez Międzyregionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk. W. Rajkowski 28.10.1988 był przesłuchiwany w sprawie jako świadek. Materiały 15.01.1990 złożono do archiwum pod sygn. 213/III. IPN Gd 012/152 (213/III)
.