Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Konrad
Nazwisko: Dziewanowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 06-08-1949
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ] 30.04.1987 rejestrowany przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w kategorii zabezpieczenie."Dnia 22.01.1990 r. materiały operacyjne jako bezwartościowe zniszczono we własnym zakresie w Wydz. Studiów i Analiz WUSW Gd[ańsk]". Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Odnotowany w kartotece Biura "B" MSW jako osoba kontaktująca się w ambasadzie Wielkiej Brytanii z obywatelem brytyjskim, objętym obserwacją przez Biuro "B" MSW. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego
.