Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Tadrzak
Miejsce urodzenia: Gostkowo
Data urodzenia: 02-01-1923
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Tadrzak od roku 1947 do września 1951 był początkowo współpracownikiem, a następnie żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Pułtusk, Przasnysz, Ciechanów i sąsiednich. Nosił pseudonimy "Wilk" i "Wolf". W latach 1948-1951 chorąży NZW Stanisław Tadrzak walczył w szeregach oddziału NZW pod dowództwem por. Mieczysława Dziemieszkiewicza pseud. „Rój”. Stanisław Tadrzak figuruje w zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Warszawie i PUBP w Pułtusku z lat 1949-1956 oraz w aktach operacyjnych WUBP w Warszawie z roku 1951 (sygn. IPN BU 0203/4143). Zapisano w nich między innymi, iż Stanisław Tadrzak "brał udział w wielu napadach zbrojnych" na funkcjonariuszy MO, UB i PPR (między innymi w Pomiechówku dnia 28 sierpnia 1950, gdzie oddział "Roja" zlikwidował trzech funkcjonariuszy MO). Zapisano, że Stanisław Tadrzak został "zabity w zasadzce" grupy operacyjnej warszawskiego UB i oddziału KBW w dniu 20 września 1951 w okolicy miejscowości Szyszki w powiecie pułtuskim. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych oraz akt IPN BU 0203/4143 (44384/II).
Stanisław Tadrzak występuje wraz z 23 innymi żołnierzami NZW i mieszkańcami kilku miejscowości gm. Bartołdy w aktach Komendy Powiatowej MO w Ciechanowie z lat 1949-1954 opisanych jako "Teczka sprawy rozpracowania ewidencyjnego kryptonim >Z<". W teczce tych akt MO i UB znajdują się m.in. odpisy protokołów przesłuchań kilku świadków - m.in. wymieniających mieszkańców gminy Bartołdy mających związki i kontakty z żołnierzami NSZ i NZW, w tym ze Stanisławem Tadrzakiem. IPN BU 0913/4 (3427, s. 5416, poz. 1028).
.