Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Sławomir
Nazwisko: Istok
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 21-01-1964
Imię ojca: Emil
Imię matki: Małgorzata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Trapez-82" (tak odczytano) założonym 09.09.1982 pod nr 45085 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku w związku z kolportażem ulotek przez Jarosława Istoka. Sprawę zakończono. Materiały złożono w archiwum pod nr 18437/II. Akta nie zachowały się. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Jarosław Istok objęty postępowaniem Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku założonym pod nr RSD 211/82 z powodu kolportażu przez ww. "nielegalnych" ulotek. Sprawę wraz ze sporządzonym aktem oskarżenia przekazano do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. Materiały złożono w archiwum pod nr 8306/III, następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie 11.09.1982 objęty postępowaniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni w zw. z tym, że w dniu 06.09.1982 w Gdańsku w mieszkaniu "używając maszyny do pisania po opracowaniu tekstu wydrukował kilkanaście sztuk ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny (...) i następnie ulotki te rozpowszechnił w dniach 7 i 8.09.1982 r. na terenie Technikum Łączności w Gdańsku" oraz, że skonstruował i posiadał do dnia 09.09.1982 bez wymaganego zezwolenia aparat nadawczy. Tymczasowo aresztowany i umieszczony w AŚ Gdańsk. W d. 11.11.1982 postanowieniem Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie (Pn.Nadz.II 250/82) uchylono aresztowanie Jarosława Istoka i 12.11.1982 zastosowano wobec niego dozór MO. Akt oskarżenia sporządzono 26.11.1982 i przesłano do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. IPN Gd 267/7752
Akta sądowe 06.01.1983 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm. W. 227/82) umorzył postępowanie przeciwko Jarosławowi Istokowi objętemu 11.09.1982 śledztwem Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk i PMW w Gdyni (Pm. Śl. II 278/82). Umorzenia dokonano na zasadzie art. 549 § 1 pkt. 2 kpk. Kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa. 13.01.1983 Prokuratura MW w Gdyni wniosła o rewizję (Rw. 110/83) na niekorzyść ww. od wyroku sądowego. Sąd Najwyższy w Izbie Wojskowej w Warszawie wyrokiem z dnia 11.03.1983 nie uwzględnił rewizji prokuratora i zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. Kosztami postępowania odwoławczego obciążył Skarb Państwa. IPN Gd 253/9013-9014.
Akta penitencjarne 11.09.1982 tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni w zw. z postępowaniem do nr Pm.Śl.II 278/82. Umieszczony w AŚ w Gdańsku. Zwolniony nakazem z 11.11.1982 na podstawie postanowienia Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie (Pn.Nadz. II 250/82). IPN Gd 161/129 (38/1171).
Akta nadzoru Akta nadzoru prokuratorskiego Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie w sprawie Jarosława Istoka objętego postępowaniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni w sprawie sporządzenia przez ww. w dniu 06.09.1982 ulotek i ich rozpowszechniania głównie na terenie Technikum Łączności w Gdańsku. IPN BU 551/141
.