Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Andrzej
Nazwisko: Buk
Miejsce urodzenia: Łańcut
Data urodzenia: 08-04-1958
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Wir". Materiały dot. Ryszarda Buka i innych, podejrzanych o kolportaż nielegalnych wydawnictw oraz ulotek w Zakładzie Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Zelmer" w Rzeszowie. Sprawa została założona przez Wydział V KWMO w Rzeszowie dn. 26.03.1982. Z Ryszardem Bukiem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały 18.10.1986 złożono do archiwum pod sygn. 17615/II. IPN Rz 00141/2846/J (17615/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Znaczek" założona na wniosek Wydziału V KW MO w Rzeszowie w dniu 05.08.1982. Materiały dotyczą noszenia na ubraniach roboczych znaczków NSZZ "Solidarność" przez Ryszarda Buka i innych członków załogi Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Zelmer" w Rzeszowie, na znak protestu wobec wprowadzenia stanu wojennego i zawieszenia działalności związku. Zjawisko to uznane zostało przez Służbę Bezpieczeństwa jako niebezpieczne w związku z tym, iż mogło wpływać mobilizująco do podejmowania innych działań na rzecz reaktywowania "Solidarności", a ponadto miało tendencję do rozszerzania się na innych pracowników zakładu. Sprawę wobec wyżej wymienionych skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Rzeszowa. Ryszard Buk w dniu 25.08.1982 ukarany został grzywną wys. 6 tys. zł oraz pokryciem kosztów postępowania w wys. 150 zł. Prowadzenie sprawy zakończono 03.03.1983. Akta złożono do archiwum pod sygn. 16950/II. IPN Rz 00141/2292 (16950/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Goniec" (nr rej. 22299) założona została 05.06.1985 przez RUSW Rzeszów w związku z podejrzeniem istnienia odrębnej konspiracyjnej grupy zajmującej się produkcją nielegalnych wydawnictw. Ryszard Buk znalazł się w zainteresowaniu SB w związku z rozpowszechnianiem podziemnej prasy. Sprawę zamknięto w dniu 16.11.1987, a osoby w niej występujące objęto indywidualną kontrolą operacyjną. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 17782/II. IPN Rz 044/561 (17782/II).
Ryszard Buk z dniem 11.11.1986 objęty został kontrolą operacyjną przez Wydział V WUSW w Rzeszowie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Grab" nr 24146, jako podejrzany o prezentowanie poglądów prosolidarnościowych w miejscu pracy i poza nim. Ponadto po wprowadzeniu stanu wojennego miał zachęcać współpracowników Wydziału w ZZSD "PREDOM-ZELMER" Rzeszów do obniżenia wydajności pracy oraz był inicjatorem rozpowszechniania wydawnictw nielegalnych na terenie przedsiębiorstwa. Prowadzenia kwestionariusza zaniechano w związku z niestwierdzeniem prowadzenia działalności "o wrogim charakterze" w dniu 25.09.1989. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18177/II. IPN Rz 00141/3361/J (18177/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Skoczek" założona przez wydział V WUSW w Rzeszowie w dniu 03.12.1987 na osobę trzecią podejrzaną o przynależność do grupy zajmującej się w latach 1987-1988 kolportażem nielegalnych wydawnictw "Goniec", "Goniec Małopolski" i Promyk". Ryszard Buk występuje w materiałach jako osoba biorąca udział w produkcji jak i rozpowszechnianiu tych materiałów. Sprawę zakończono 25.09.1989, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 18174/II. IPN Rz 00141/3358/J (18174/2) mikrofilm. Na mikrofilmie skomasowano akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Goniec" (nr rejestr. 22299) o sygn. IPN Rz 044/561 prowadzonej przez RUSW w Rzeszowie Pion VI w latach 1985-1987.
.