Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Surynt
Miejsce urodzenia: Niemodlin
Data urodzenia: 04-01-1952
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 20.08.1977. Członek ZSMP od 1976. Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZSMP w Łaskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego "Montoprzem" w Łasku - brak bliższych danych. Członek Miejsko-Gminnego Zarządu ZSMP w [Łasku] - brak bliższych danych. Członek Miejsko-Gminnej Komisji Rewizyjnej ZSMP – brak bliższych danych. Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZSMP - brak bliższych danych. Członek Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Łasku od 1984.
Od 03.01.1985 słuchacz 3-miesięcznego kursu w Międzywojewódzkiej Szkole Partyjnej w Łodzi.

Przebieg kariery partyjnej:

Członek Egzekutywy OOP przy przy Łaskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego(dalej: ŁPBP) "Montoprzem" w Łasku.

Członek KM-G PZPR w Łasku - brak bliższych danych.

 Ad. 1-2. Członek Plenum KZ PZPR przy ŁPBP "Montoprzem" w Łasku do 14.11.1986. Spowodowało to wygaśnięcie mandatu do dalszego sprawowania funkcji sekretarza KZ przy ŁPBP "Montoprzem".
Ad. 2. Wybrany II sekretarzem KZ w dniu 15.11.1983. W dn. 20.01.1984 Plenum KZ PZPR kieruje go do pracy w aparacie partyjnym - na etacie partyjnym od 01.02.1984.

Źródła: AP Łódź O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1715; Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, red. Z. Tobjański, s. 105.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek KZ przy Łaskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Montoprzem” Łask PZPR 1981 14-11-1986 AP Łódź O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1715 (opinia, wyciąg z protokołu Komisji Skrutacyjnej).
II Sekretarz KZ przy Łaskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Montoprzem” Łask PZPR 15-11-1983 14-11-1986 AP Łódź O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1715(wyciąg z protokołu Komisji Skrutacyjnej); Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, red. Z. Tobjański, s. 105.
.