Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz
Nazwisko: Kulis
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 27-11-1963
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Lidia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty postępowaniem Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku (do nr RSD 109/82) w zw. z tym., że brał udział "w zbiegowisku publicznym w dniu 3 maja 1982 w Gdańsku, w trakcie którego atakowano kamieniami siły zwarte M.O.". 28.05.1982 przeszukany w miejscu zamieszkania, przesłuchiwany. Śledztwo w tej sprawie wszczął Prokurator Rejonowy w Gdańsku (4Ds.80/82) w dniu 26.05.1982. Śledztwo zamknięto 09.12.1982. Materiały wraz z aktem oskarżenia przekazano do sądu. Akta śledcze złożono w archiwum pod nr III-8153, następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów arch.sygn.8153/III brak. Wpis na podst. akt IPN Gd 681/2 t. 1-2 i zapisów kartotecznych.
Akta prokuratorskie 14.06.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku przedstawiła ww. zarzuty, że "w dniu 3 maja 1982 roku w Gdańsku na ulicy Szerokiej wziął udział w zbiegowisku publicznym" popełniając czyn w okresie obowiązywania stanu wojennego w PRL. W zw. z powyższym został tymczasowo aresztowany i umieszczony w AŚ w Gdańsku. Akt oskarżenia sporządzono 11.12.1982. Akta przekazano do Sądu Rejonowego w Gdańsku w Wydz. IV Karnym (IV K 1484/82). W materiałach zachował się odpis wyroku powyższego sądu z dnia 14.01.1983. IPN Gd 59/18
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko m.in. Mariuszowi Kulisowi oskarżonemu o udział w "nielegalnym zbiegowisku ulicznym w dniu 3 maja 1982 r. w Gdańsku (...)", tj. o przestępstwo z art. 275 § 2 kk w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego. Został objęty postępowaniem Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk (RSD 109/82) i Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4Ds.80/82). Za powyższe 14.01.1983 skazany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku w Wydz. IV Karnym na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny. Oddany pod nadzór kuratora. 01.09.1983 karę darowano na mocy Ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983. Sąd Rejonowy w Gdańsku 11.07.1989 na mocy art. 1, 2, 5 i 8 Ustawy z dnia 29.05.1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, udzielił abolicji Mariuszowi Kulisowi. IPN Gd 681/2 t. 1-3
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 709 wydanej, gdyż "ze względu na dotychczasowe zachowanie zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego". Wykonanie decyzji powierzono Grupie Śledczej KWMO Gdańsk. 12.05.1982 umieszczony w ZK Iława. 12.06.1982 przetransportowany do AŚ w Gdańsku celem doprowadzenia do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku i przedstawienia zarzutów "za udział w zajściach na ulicy Szerokiej w Gdańsku w dniu 3.05.1982 r.". 23.06.1982 został przetransportowany z ZK w Iławie do ZK w Kwidzynie. 02.07.1982 OO w Kwidzynie wydał świadectwo zwolnienia internowanego po otrzymaniu decyzji nr 196 o uchyleniu internowania ww. wydanej 17.06.1982 przez KWMO w Gdańsku i objęcia ww. aresztem tymczasowym Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4Ds.80/82). IPN Gd 162/26 (26/7/82)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z dnia 14.06.1982 (znak akt: 4Ds.80/82). Zastosowanie aresztu wobec ww. uzasadniono popełnieniem czynu w okresie obowiązywania stanu wojennego. 15.06.1982 doprowadzony do AŚ w Gdańsku. 23.07.1982 zastosowano wobec niego "szczególny środek bezpieczeństwa" w postaci pałki gumowej. 17.12.1982 (IVK 1484/82) Sąd Rejonowy w Gdańsku w Wydz. IV Karnym uchylił areszt wobec ww. w zw. z tym, że "oskarżony M. Kulis jest sprawcą młodocianym oraz, że przebywa już w areszcie tymczasowym pół roku". Zwolniony dnia 17.12.1982. IPN Gd 161/216
Akta operacyjne Występuje w materiałach KWMO w Gdańsku dot. sprawy krypt. "Gotowość" nt. przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność" z terenu województwa gdańskiego. Internowanie ww. uchylono 17.06.1982. Materiały archiwalne sygn. 911/19 tom 5 zniszczono zgodnie z protokołem brakowania nr 4/89 z dnia 24.08.1989. Materiałów o sygn. 911/19 t. 5 poz.15 brak. Wpis na podst. zapisów kartotecznych.
.