Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefania
Nazwisko: Hanusz
Nazwisko rodowe: Dubiel
Miejsce urodzenia: Przemyślany
Data urodzenia: 24-10-1900
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone od 21.06.1947 przez WUBP w Rzeszowie na członków rzeszowskiego okręgu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN), w tym Stefanię Hanusz. Wymieniona oskarżona została o to, że od maja 1946 do chwili aresztowania tj. do dnia 22.08.1947 na teranie miasta Rzeszowa należała do organizacji WiN, której w ocenie organów bezpieczeństwa celem było "przemocą usunąć ustanowione organa władzy (...) oraz zmienić ustrój Państwa Polskiego". Pełniła w niej funkcję skrzynki pocztowej pomiędzy kierownikiem rejonu centralnego a szefem wywiadu. Ponadto od maja do września 1946 pracując jako starszy asystent w Rejonowym Urzędzie Telefon-Telegraf w Rzeszowie, przekazywała materiały wywiadowcze stanowiące tajemnicę państwową członkom WiN. Akt oskarżenia sporządzono w dniu 10.12.1947, a sprawę przekazano do sądu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 3619 w dniu 24.07.1948, a następnie 27.04.1967 przerejestrowano do sygn. 508/III. IPN Rz 03/2 (508/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej od 21.06.1947 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na członków WiN działających na terenie ówczesnego woj. rzeszowskiego w tym Stefanię Hanusz. Wyrokiem z dnia 26.04.1948 za pełnienie w WiN funkcji skrzynki pocztowej, wymieniona została skazana na 5 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 13.07.1948 na mocy amnestii karę darowano w całości. IPN Rz 107/631 (Sr.36/48), IPN Kr 595/260.
Informacje dot. w/w zamieszczone są w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 oraz Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. IPN Rz 50/3 (144), IPN Rz 50/4 (145).
Stefania Hanusz znajduje się w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948 Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. IPN Rz 65/53.
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w latach 1977-1978 dot. członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręgu Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Stefanii Hanusz. Wymieniona do WiN wstąpiła w maju 1946 i pełniła w organizacji funkcję skrzynki pocztowej. Pracując jako telefonistką centrali pocztowej dwukrotnie przekazała informacje o założonym podsłuchu. Aresztowana 20.08.1947, a następnie wyrokiem sądowym skazana na 5 lat. IPN Rz 05/4 (CHF-3 t. 3).
.