Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Bieniek
Miejsce urodzenia: Nowa Wieś
Data urodzenia: 15-01-1912
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone od 21.06.1947 przez WUBP w Rzeszowie na członków organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN) okręgu rzeszowskiego, w tym Józefa Bieńka (wcześniej także członka AK). W dniu 10.12.1947 został postawiony w stan oskarżenia za to, że od września 1945 do chwili aresztowania (15.07.1947) pełnił w organizacji funkcję skrzynki pocztowej, a do stycznia 1947 na terenie Rzeszowa, "działając na szkodę państwa polskiego", przekazywał materiały wywiadowcze (stanowiące tajemnicę państwową) od kierowników gmin i innych informatorów dla szefa wywiadu i kierowników rejonu centralnego WiN. Sprawę przekazano do sądu, materiały śledcze złożono w Wydziale Ewidencji Operacyjnej KW MO w Rzeszowie pod sygn. 3619 (24.07.1948), a następnie 27.04.1967 przerejestrowano do sygn. 508/III. IPN Rz 03/2 (508/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej od 21.06.1947 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na członków WiN. Za działalność na rzecz organizacji Józef Bieniek wyrokiem z dnia 26.04.1948 skazany został na 12 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z 13.07.1948 oraz na mocy amnestii karę więzienia złagodzono do lat 4. IPN Rz 107/631, IPN Kr 595/260.
Ww. występuje w aktach ewidencyjnych WUBP w Rzeszowie, tj. Księdze kontrolnej Biura Ewidencji za lata 1946-1947 oraz Terminarzu spraw prowadzonych w latach 1946-1947 w związku z aresztowaniem (16.07.1947), a następnie przekazaniem go do więzienia na Zamek (05.09.1948). IPN Rz 50/3 (144), IPN 50/4 (145).
Józef Bieniek występuje w Repertorium Pr prowadzonym w okresie 20.06.1947 do 27.02.1948, w Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") za rok 1948 oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948 Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, IPN Rz 65/4 t. 2, IPN Rz 65/20, IPN Rz 65/53.
Informacje dot J. Bieńka znajdują się w: Księdze głównej więźniów karnych za lata 1948-1950, Skorowidzu więźniów Więzienia w Rawiczu prowadzonym za okres 1945-1950, Skorowidzu więźniów za lata 1945-1951, Skorowidzu więźniów wojskowych Więzienia w Rawiczu (1945-1950) oraz Skorowidzu więźniów z lat 1949-1951. Wymieniony przybył do Więzienia w Rawiczu w dniu 04.02.1950, w październiku tego roku przetransportowany został do Strzelec Opolskich. IPN Po 3/36, IPN Po 3/42, IPN Po 3/43, IPN Po 3/45, IPN Po 3/96.
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w latach 1977-1978 zawierające charakterystykę Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Józefa Bieńka ps."Słonecznik". W organizacji pełnił funkcję skrzynki pocztowej mieszczącej się w prowadzonym przez niego na terenie Rzeszowa sklepie masarskim. Aresztowany 14.07.1947, a następnie wyrokiem WSR Rzeszów z dnia 26.04.1948 skazany na 12 lat więzienia. IPN Rz 05/4 (CHF-3 t. 3).
.