Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Dariusz
Nazwisko: Nakonowski
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 04-12-1946
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany 13.10.1980 pod nr 3399 jako osoba do SOS krypt. "Regulacja" założonej pod nr 3229 przez Wydz. III "A" KWMO we Włocławku. "Stwierdzono, że był członkiem ZKZ NSZZ >Solidarność< w BP >Prosynchem< Gliwice o. Włocławek. Sprawę zakończono poinformowaniem władz politycznych". Materiały złożono w archiwum pod sygnaturą 471/II, zniszczono 18.12.1989 zgodnie z protokołem brakowania nr 14/89. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów (nr Z/0378/86/EAWŁ) do Wszystkich Krajów Świata na okres od 14.07.1986 do 13.07.1988 na wniosek Wydz. V WUSW we Włocławku w zw. z tym, że "przechodzi w materiałach operacyjnych Wydziału V WUSW we Włocławku do sprawy operacyjnej WL-255. Dokonał profanacji statuetki popiersia W. Lenina". IPN By 682/11460 (EAWł 11460)
Sprawa Obiektowa [SO] W/w "przechodzi w materiałach operacyjnych Wydziału V WUSW we Włocławku do sprawy operacyjnej WL-255. Dokonał profanacji statuetki popiersia W. Lenina." Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno - ewidencyjnych.
.