Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sergiusz Wiktor
Nazwisko: Nolle
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 05-08-1946
Imię ojca: Sergiusz
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] SO krypt. "Pajęczyna" zarejestrowana 30.12.1970 pod nr 7703 przez Wydz. III KWMO Bydgoszcz na "kontakty z ośrodkami dywersji ideologicznej" na terenie Bydgoszczy i województwa. Sergiusz Nolle inwigilowany w ramach powyższej sprawy ze względu na nawiązanie i utrzymywanie kontaktów korespondencyjnych z zagranicznymi rozgłośniami radiowymi, m.in. z RFN oraz z polską sekcją radia BBC. Wobec ww. zastosowano technikę "W". Sprawę zakończono wnioskiem z dnia 24.02.1976 na podstawie polecenia Dep. III MSW. IPN By 069/1342 (1347/IV).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany w ramach KE krypt. "Frank" założonego 23.03.1974 pod nr 12870 przez Wydz. II KWMO Bydgoszcz ze względu na "wrogi stosunek do PRL", utrzymywanie kontaktów korespondencyjnych z zagranicznymi rozgłośniami i cudzoziemcami. Podstawą założenia sprawy były materiały z Wydz. "W" i "T". 01.1990 wyrejestrowany z ewidencji operacyjnej, "materiały zniszczono we własnym zakresie". Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe 08.04.1971 otrzymał decyzję odmowną na wyjazd turystyczny do Szwecji wydaną przez Wydz. Paszportów i Dowodów Osobistych KWMO w Bydgoszczy na zasadzie art. 4 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o paszportach z dnia 17.06.1959, podtrzymaną 15.05.1971 przez Wydz. II BPiDO MSW. Otrzymał zastrzeżenie (nr Z-594/74) na wyjazdy do KK i KS (krajów kapitalistycznych i socjalistycznych) wydane od 17.06.1974 do 17.06.1976 na wniosek Wydz. II KWMO Bydgoszcz na zasadzie art. 4 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o paszportach z dnia 17.06.1959 r., gdyż "utrzymuje kontakty korespondencyjne z wrogimi PRL radiostacjami", "z cudzoziemcami z KK w tym uciekinierami z RFN i ze Szwecji". Ze względu na powyższe, zastrzeżenie przedłużono do 17.06.1980, następnie Wydz. II KWMO Bydgoszcz je anulował. EABy 11243.
.