Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Błądek
Miejsce urodzenia: Niegowce
Data urodzenia: 19-03-1915
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Błądek był jednym z figurantów Sprawy Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. "Podżegacze" założonej 09.04.1962 pod nr-em 560 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Leżajsku na grupę "prawicowych działaczy" ZSL. Ww. w okresie rozpracowywania wchodził w skład grupy członków ZSL, która krytykowała politykę rolną, jaka "została wytyczona przez KC PZPR i NK ZSL" wypowiadając się przeciw "kolektywizacji gospodarki". Według organów bezpieczeństwa ww. miał także krytykować "członków partii i aktywistów gromady w okresie wyborów do Sejmu i Rad Narodowych". Sprawę krypt. "Podżegacze" 25.09.1962 przerejestrowano do nr-u 564. Sprawę zamknięto (12.08.1965) i w dn. 14.09.1965 złożono do archiwum Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 3947/II. Materiały archiwalne o sygn. 3947/II przerejestrowano do sygn. 14622, a następnie skomasowano z materiałami o sygn.15419/II. IPN Rz 070/377 (15419/II). W aktach o sygn. IPN Rz 0198/59 (59) - Protokół brakowania akt operacyjnych wraz z wykazem osób na które zniszczono materiał - zachowały się informacje o zniszczeniu akt o sygn. 14622. Jednak materiały te zachowały się i zostały skomasowane do sygn. 15419/II.
.