Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Walenty
Nazwisko: Basara
Miejsce urodzenia: Olchowa
Data urodzenia: 01-03-1896
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Walenty Basara figurował w Sprawie Ewidencyjno-Obserwacyjnej zarejestrowana 30.12.1955 przez Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Dębicy pod nr-em 1026. Ww. rozpracowywano jako byłego wiceprezesa Zarządu Powiatowego PSL w Dębicy i zwolennika Stanisława Mikołajczyka. Sprawę zamknięto i 16.01.1957 umieszczono w archiwum pod sygn. 1454, a następnie 21.04.1971 materiały przerejestrowano do sygn. 12004/III. Materiały o sygn. 12004/III nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
Informacje dot. Walentego Basary znajdują się w teczce zagadnieniowej dot. "prawicy w ruchu ludowym" obejmującej materiały zbierane od 08.08.1945 do 06.07.1954 przez WUBP w Rzeszowie (teczka obejmuje m.in. Sprawę Obiektową kryp. "A-4" dot. PSL). Walenty Basara znajduje się na różnych listach i spisach aktywistów PSL sporządzanych przez organy bezpieczeństwa m.in. na liście aresztowanych "prewencyjnie" działaczy PSL. Ww. został zatrzymany 07.11.1947 i wraz z innymi osobami był przetrzymywany w areszcie przy WUBP w Rzeszowie. IPN Rz 055/52 t. 37 (24/IV).
Informacje dot. Walentego Basary znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 oraz Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. Ww. został zatrzymany przez organy bezpieczeństwa 07.11.1947 jako działacz PSL podejrzewany "o działalność antypaństwową". 10.01.1948 został zwolniony z aresztu. IPN Rz 50/3, IPN Rz 50/4 (144, 145).
Informacje dot. Walentego Basary znajdują się w Repertorium Pr Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1948 oraz w Skorowidzu "Pr" spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1948. Sprawa dot. ww. została ostatecznie umorzona 10.05.1948. IPN Rz 65/5 t. 1, IPN Rz 65/69.
.