Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Trzosek
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 07-02-1956
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały dotyczące protestu robotniczego z dnia 25.06.1976 w Radomiu (Czerwiec '76). W dokumentacji dotyczącej ukaranych w trybie przyspieszonym przez Kolegium ds. Wykroczeń Andrzej Trzosek jest wymieniony w wykazie uczestników zajść z dni 25.061976 - 28.06.1976. Został on ukarany przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomiu początkowo na 3 miesiące ograniczenia wolności, a po odwołaniu, w II instancji, na karę 3 miesięcy aresztu z podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości i zawiadomieniem zakładu pracy. Figuruje również w wykazie osób z dnia 27.06.1976, co do których KW MO Radom odwołała się do II instancji, jako powód podając, że kara 3 miesięcy ograniczenia wolności jest niewspółmiernie niska względem zarzucanych czynów. Andrzej Trzosek figuruje w wykazie osób zwolnionych z aresztów po 18 godzinach po przeprowadzeniu rozmów profilaktycznych, w dniu 31.07.1976. Z notatki służbowej z dnia 14.12.1976 sporządzonej przez funkcjonariusza MO wynika, że Andrzej Trzosek miał przebywać w areszcie do 1.07.1976 oraz, że kolegium ukarało go karą grzywny w wysokości 550 zł. Akta o sygn. IPN Ra 08/107 t. 8, 9, 16, 57, 449 (108/IV).
Akta osobowe aresztowanego-skazanego Andrzeja Trzoska prowadzone przez Areszt Śledczy w Białymstoku w 1976 roku. Z informacji zawartych w dokumentach wynika, że w dn. 28.06.1976 Andrzej Trzosek został umieszczony w Areszcie Śledczym w Białymstoku w związku z odbywaniem kary 3 miesięcy aresztu (w okresie od 25.06.1976 do 25.09.1976) orzeczonej przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia. W aktach znajduje się pismo z dnia 31.07.1976 zarządzające natychmiastowe zwolnienie Andrzeja Trzoska na mocy decyzji Komisji Orzecznictwa do spraw Wykroczeń przy Wojewodzie Radomskim, która uchyliła w trybie nadzoru orzeczenie Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia z dn. 27.06.1976. Andrzej Trzosek został zwolniony z aresztu 31.07.1976. Akta o sygn. IPN Bi 156/230 (833/76).
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Tytoniówka” (nr rej. 1668) prowadzonej przez Wydział III KW MO Radom w okresie 4.07.1976 do 4.11.1976, dotyczącej przerwy w pracy w dniu 25.06.1976 w Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Radomiu. Andrzej Trzosek został zarejestrowany do sprawy w dniu 12.08.1976 pod nr 1838 - został objęty inwigilacją z powodu udziału w zajściach 25.06.1976 w Radomiu, za co został ukarany karą 3 miesięcy aresztu z podaniem do publicznej wiadomości oraz zwolniony z pracy. Materiały sprawy złożono do Archiwum Wydziału "C" KW MO Radom dnia 05.11.1976 pod sygn. 95/II. Akta o sygn. IPN Ra 05/77 (95/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-I-176/76 wydane na wniosek Wydziału III KW MO Radom do krajów kapitalistycznych oraz krajów demokracji ludowej na okres od 1.10.1976 do 1.10.1978. Zastrzeżenie zostało zarejestrowane dnia 05.10.1978 pod nr 1982. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) kryptonim "Ptak" dotyczący kontroli operacyjnej innej osoby, jednego z członków NSZZ "Solidarność", prowadzonej przez Wydział V WUSW Radom w latach 1983-1986. Andrzej Trzosek występuje w materiałach jako wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Radomskich Zakładach Naprawy Samochodów. Akta o sygn. IPN Ra 05/580 (681/II).
.