Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Marek
Nazwisko: Świątyński
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 04-09-1955
Imię ojca: Wiesław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Aresztu Śledczego w Radomiu, dotyczące Andrzeja Świątyńskiego. Został on zatrzymany 25.06.1976, zaś w dniu 27.06.1976 Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia wymierzyło mu karę 2 miesięcy aresztu (od 25.06.1976 do 25.08.1976), uznając go winnym tego, że "w dniu 25.06.1976 o godz. 20.00 na ul. Żeromskiego zakłócił spokój i porządek publiczny" (Orzeczenie Kolegium dołączono do akt). Dnia 28.06.1976 Andrzeja Świątyńskiego umieszczono w Areszcie Śledczym w Białymstoku, skąd 29.07.1976 przewieziono go do Aresztu Śledczego w Radomiu. W dokumentach znajduje się pismo z 30.07.1976 zarządzające jego natychmiastowe zwolnienie z aresztu na mocy decyzji Komisji Orzecznictwa do spraw Wykroczeń przy Wojewodzie Radomskim, która uchyliła w trybie nadzoru orzeczenie Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia z dnia 27.06.1976, w wyniku czego Andrzej Świątyński został uwolniony. W dokumentach występują dwie daty dzienne zwolnienia: 30.07.1976 oraz 31.07.1976. Akta o sygn. IPN Ra 33/175.
Materiały dotyczące protestu robotniczego dnia 25.06.1976 w Radomiu. Znajdują się tu również dokumenty i wzmianki odnoszące się do Andrzeja Świątyńskiego, obejmujące lata 1976-1977. Wynika z nich, że A. Świątyński został zatrzymany 25.06.1976 podczas zajść w Radomiu (pod Urzędem Wojewódzkim przy ul. Żeromskiego), za co Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia w dniu 27.06.1976, w trybie przyspieszonym, ukarało go dwoma miesiącami aresztu z podaniem tego do wiadomości publicznej (dodatkowo zasądzono grzywnę). Wymieniono go również w wykazach osób, które pozostawiały, a następnie odbierały depozyt osobisty (z chwilą uwolnienia) oraz w spisie zwolnionych z Aresztu Śledczego w Radomiu w dniu 31.07.1976. Tom 44 akt stanowi dokumentacja personalna A. Świątyńskiego, m.in. karta ewidencyjna z informacją o dacie, godzinie i miejscu jego zatrzymania, notatki z rozmów przeprowadzanych z nim przez funkcjonariuszy KW MO w Radomiu (w tym odnośnie podjęcia przez niego pracy po zwolnieniu z aresztu oraz potencjalnych kontaktów z KOR). Materiały odnoszące się do wydarzeń „Czerwca’ 76” złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO Radom pod sygn. 108/IV (pierwszy wpis w inwentarzu dotyczący ich archiwizacji ma datę 02.12.1977, dokumenty te składał Wydział III, jednak zapewne później dołączano kolejną dokumentację, ostatni tom obejmuje 1985 rok; łącznie to 452 tomy akt). Akta o sygn. IPN Ra 08/107 t. 7, 9, 16, 44 (108/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Maniacy" (nr rej. 2031), prowadzonej przez Wydział III KW MO Radom w okresie od 08.11.1976 do 18.06.1979, dotyczącej wydarzeń czerwcowych w 1976 roku oraz środowiska KOR w Radomiu. Andrzej Świątyński został wymieniony (pod poz. 53) w piśmie Naczelnika Wydziału III KW MO Radom z dnia 27.10.1977, przy którym przesyłano do Wydziału "C" "część teczek podręcznych osób represjonowanych za udział w wydarzeniach czerwcowych kontrolowanych w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania >Maniacy<", w tym, jak wynika z pisma, teczkę dotyczącą A. Świątyńskiego. Materiały SOR "Maniacy" złożono w archiwum Wydziału "C" KW MO Radom pod sygn. 262/II. Akta o sygn. IPN Ra 05/226, t. 5 (262/II).
.