Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: Wołkarabiszki
Data urodzenia: 10-01-1941
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Aktywny podczas trwania strajku, członek Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność», następnie od 9.12.1980 wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ «Solidarność» w Zakładach Urządzeń Okrętowych "Hydroster". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 17824/II zniszczono w 1990. Materiałów o sygn. 17824/II brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta prokuratorskie Objęty postępowaniem prokuratorskim w sprawie zorganizowania strajku od 14 do 15.12.1981 na terenie Zakładów Urządzeń Okrętowych "Hydroster" w Gdańsku. Śledztwo prowadzono w okresie 16.12.1981-7.1.1982. W dn. 16.12.1981 A. Malinowski został zatrzymany i przesłuchany. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 17.12.1981 tymczasowo aresztowany. Akt oskarżenia sporządzono 7.1.1982 oskarżając ww. o to, że "w okresie od 14 do 15 grudnia 1981 w Gdańsku, jako wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej i Przewodniczący Komisji Oddziałowej Zakładu Nr 1 NSZZ «Solidarność», nie odstąpił od działalności związkowej, mimo jej zawieszenia na mocy dekretu Rady Państwa z 12.12.1981 o stanie wojennym, organizując wraz z innymi osobami na terenie Zakładów Urządzeń Okrętowych «Hydroster» zebrania związkowe oraz strajk". IPN Gd 58/2
Akta nadzoru Akta nadzoru nad postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku (4 Ds. 122/81) w sprawie Andrzeja Malinowskiego oskarżonego o to, że "w okresie od 14 do 15.12.1981 w Gdańsku jako wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej i Przewodniczący Komisji Oddziałowej Zakładu Nr 1 NSZZ «Solidarność», nie odstąpił od działalności związkowej,(...), organizując wraz z innymi osobami na terenie Zakładów Urządzeń Okrętowych "Hydroster" zebrania związkowe oraz strajk". IPN Gd 418/6
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K.11/82) z 28.01.1982 na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w związku z toczącym się postępowaniem prokuratorskim 4 Ds. 122/81. Sąd Najwyższy w Warszawie (V Kr. 77/82) wyrokiem z 21.05.1982 utrzymał w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 28.01.1982. Uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-40-83 z 19.04.1983 warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary pozbawienia wolności na okres 2 lat próby. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 23.06.1989 ww. przebaczono i puszczono w niepamięć skazanie za przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. IPN Gd 465/52 t. 1- 3
Akta sądowe Wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie ( V Kr. 77/82) z 21.05.1982 utrzymał w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 28.01.1982 odnośnie Andrzeja Malinowskiego. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 23.06.1989 na zasadzie art. 1, 2, 5 ustawy z 29.05.1989 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń" sąd "przebaczył i puścił w niepamięć" przestępstwo, za które Andrzej Malinowski został skazany. IPN BU 754/135
Akta penitencjarne Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 17.12.1981 (4 Ds. 122/81) tymczasowo aresztowany w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zorganizowania strajku w Zakładach Urządzeń Okrętowych "Hydroster" po wprowadzeniu stanu wojennego. 20.12.1981 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 28.01.1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K.11/82) na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 10.04.1982 przeniesiony do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, następnie 7.06.1982 do Zakładu Karnego w Potulicach. 29.04.1983 warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary na okres próby 2 lat na mocy uchwały Rady Państwa Pu-1111-40-83 wydanej 19.04.1983. IPN By 98/226 (39/525)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Andrzej Malinowski figuruje w aktach jako osoba aresztowana w związku z toczącym się postępowaniem 4 Ds. 122/81 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w sprawie kolportowanie nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Trójmiasta na podstawie materiałów wyłączonych z innych spraw. 11.10.1985 przeszukano mieszkanie A. Malinowskiego w związku z podejrzeniem, że może on przechowywać wydawnictwa sygnowane przez tzw. "Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ «Solidarność» Regionu Gdańskiego". Dowody rzeczowe znalezione w trakcie przeszukania mieszkania zniszczono za protokołem z 9.05.1988. IPN Gd 013/110 t. 6, 7, 9, 11 (8517/III)
.