Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Bronisław
Nazwisko: Kończewski
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 12-07-1954
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w okresie 9.02.1983-22.06.1983 w sprawie działalności nielegalnego związku. Ww. zatrzymany 11.02.1983 i osadzony w AŚ w Gdańsku w związku z podejrzeniem, że „od 12.10.1982 do 08.02.1983 w Gdańsku, działając wspólnie z innymi osobami założył oraz kierował Tajnym Kolejowym Komitetem Koordynacyjnym Obszaru Północnego NSZZ >Solidarność<”, którego istnienie, ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych”. IPN Gd 013/192 (8627/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie osób podejrzanych o działalność w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność". Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku 9.02.1983 wszczęła śledztwo (Ds.10/83), a 28.06.1983 oskarżyła ww. o to, „że od 10.1982 do 02.1983 w Gdańsku i innych miejscowościach działając wspólnie (…) założył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ >>Solidarność<<”, którego istnienie, ustrój i cel, w tym przeciwdziałanie ustawom i wywołanie niepokoju publicznego, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych”. Ww., działając w Komitecie pod. pseud. „Kolejarz”, przesłuchany 11.02.1983. Listy pisane przez ww. z AŚ w Gdańsku zatrzymane przez cenzurę z powodu „niestosownej treści”. 15.07.1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku uchylił areszt tymczasowy oddając ww. pod dozór MO. Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K 813/83) 5.08.1983 umorzył postępowanie karne wobec ww. i innych na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. IPN Gd 76/21
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Z. Kończewski 03.03.1983 rejestrowany pod nr 46425 przez Wydz. II WUSW w Gdańsku do SOR krypt. „Hubal” nr 46274 w związku z przynależnością do nielegalnej organizacji „Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ >Solidarność<". Materiały 16.12.1983 złożono do archiwum pod sygn. 18496/II. Materiałów o sygn. 18496/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Z. Kończewski 09.11.1983 rejestrowany pod nr 47838 przez Wydz. II WUSW w Gdańsku do SOR krypt. „Syrena” nr 44118 z powodu „udziału w strajku”. Sprawę zakończono skierowaniem do Kolegium. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18467/II. Materiałów o sygn. 18467/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany 08.04.1986 przez Insp. II WUSW w Gdańsku w kategorii Osoby Zabezpieczonej. Materiały złożono w archiwum 23.01.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Z. Kończewski otrzymał zastrzeżenie („Z” Nr 8222/83) wyjazdów za granicę do WKŚ (wszystkich krajów świata) na okres 22.02.1983-22.02.1985 wydane przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z toczącym się postępowaniem RSD-10/83. EAGD 373007
.