Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Żuralski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-06-1943
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Żuralski był figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Pelengator” i numerze rejestracyjnym 6447 prowadzonej przez Wydz. II WUSW w Pile w okresie 15.06.1984-15.12.1987. Z. Żuralski został zarejestrowany do sprawy 05.12.1984 pod nr 6902. „Był kontrolowany z uwagi na wrogą działalność tzw. » Radia Solidarność«”. Zakończono z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały sprawy o sygn. archiwalnej 747/II zniszczono na podstawie protokołu nr 4/90 z 08.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.