Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Paweł
Nazwisko: Skarżyński
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 23-11-1954
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska w latach 1977-1980. W związku z planowanymi na dzień 12.06.1980 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku działaniami specjalnymi, zmierzającymi do ograniczenia kolportażu na terenie Trójmiasta nielegalnych materiałów i wydawnictw, zamierzano dokonać u Piotra Skarżyńskiego przeszukania mieszkania, gdyż "w przeszłości przechowywał on duże ilości wrogich materiałów". Przeszukania dokonano 12.06.1980. IPN Gd 013/136 t. 11, 13 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i przesyłania za granicę nielegalnych wydawnictw. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 25.06.1980 postępowania prokuratorskie 4 Ds.60/78 i 4 Ds. 46/80 połączono i prowadzono pod nr 4 Ds.46/80. 12.06.1980 przeszukano mieszkanie Piotra Skarżyńskiego w związku z podejrzeniem, że może on przechowywać nielegalne wydawnictwa. Śledztwo umorzono 22.02.1982 w związku z zastosowaniem art. 1 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 5 ust.2 dekretu z 12.12.1981 „o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń”. IPN Gd 286/1 t. 2, IPN Gd 286/2 t. 5
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Rozpracowywany jako kandydat na tajnego współpracownika. Z pozyskania jako TW zrezygnowano z powodu "braku możliwości". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 17277/I-k zniszczono. Materiałów o sygn. 17277/I-k brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.