Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik Bolesław
Nazwisko: Targoński
Miejsce urodzenia: Strzyżew
Data urodzenia: 09-07-1952
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Ludwik Targoński miał kandydować do Komisji Zakładowej w przypadku reaktywowania NSZZ «Solidarność» na Uniwersytecie Gdańskim. Z ww. zamierzano przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozprac. [SOR] 07.01.1986 zarejestrowany pod nr 53185 przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. 26.05.1988 przerejestrowany do SOR krypt. "Kolektyw" nr rej. 53035 prowadzonej od 12.12.1985 jako SOS krypt. "Kolektyw", następnie od 26.05.1988 jako SOR o tym samym kryptonimie, dotyczącej utworzenia w 1988 na Uniwersytecie Gdańskim nielegalnej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność». Materiały złożone do archiwum pod sygn. 19810/II zniszczono 19.07.1989 za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 19810/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych Ludwika Targońskiego znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 18.11.1986 do 18.11.1988 wniesione przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w związku z prowadzeniem działalności opozycyjnej. Był rejestrowany do SOR nr rej. 53035. Zastrzeżenie anulowano 03.10.1987 w związku z "ustaniem przyczyn dla których wniesiono zastrzeżenie". EAGD 321686
Dokumentacja ewidencyjna 2.09.1980 Ludwik Targoński został członkiem Tymczasowego Komitetu Zakładowego NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Gdańskiego. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego i ZSKO.
.