Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Urbaniak
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 01-10-1959
Imię ojca: Józef
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Tadeusz Urbaniak, aktywny działacz antysocjalistyczny, figuruje na «wykazie osób, których na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego państwa powołanie do Ludowego Wojska Polskiego nie jest wskazane», sporządzonym 17.02.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku oraz na «wykazie osób przewidzianych do internowania». W aktach znajduje się arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący Tadeusza Urbaniaka sporządzony 28.11.1980 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. Ww. był aktywnym uczestnikiem strajków sierpniowych 1980 w Zarządzie Portu Gdynia, odpowiedzialny za kolportaż materiałów propagandowych KZ NSZZ «Solidarność» Zarządu Portu Gdynia. Sympatyk «Ruchu Młodej Polski». Za swoja działalność internowany do OO. w Strzebielinku. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww., złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 9 zniszczono. IPN Gd 340/2 t. 1-2; IPN Gd 0207/10 t. 1 (IPN 01439/53, IPN 0754/10, 911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Tadeusz Urbaniak, pracownik Zarządu Portu Gdynia, aktywny działacz antysocjalistyczny figuruje na «wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa» oraz na «wykazie osób przewidzianych do internowania». IPN Gd 003/166 t. 8 (185/IV)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 148 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Zwolniony 10.03.1982 na mocy decyzji nr 99 o uchyleniu internowania wydanej 09.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/103
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Tadeusz Urbaniak figuruje na «wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 27.04.1982 zarejestrowany pod nr 43539 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku do SOR krypt. "Posucha" nr rej. 35936 prowadzonej od 27.08.1980 do 29.04.1982 z powodu przerwy w pracy. Sprawę zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18062/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18062/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany jako pracownik Morskiego Portu Handlowego w Gdyni "wrogo" ustosunkowany do PRL, b. działacz NSZZ «Solidarność». Materiały archiwalne, skomasowane wraz w aktami SOR "Posucha" pod sygn. 18062/II, zniszczono. Materiałów o sygn. 18062/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.