Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Andrzej
Nazwisko: Zwiercan
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 28-08-1962
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Izabela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Roman Zwiercan podejrzany o „nielegalne przekroczenie granicy PRL do CSRS” 07.11.1981. Ww. tymczasowo aresztowany 19.11.1981. Postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Rejonowa w Cieszynie (Ds. 1487/81). Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie z 18.02.1982 na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat oraz grzywnę. Materiały 14.12.1982 złożono w archiwum pod sygn. III-w-8122. Materiałów o sygn. III-w-8122 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko ww. podejrzanemu o „usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy PRL z portu w Gdyni do KK. na statku PLO «Norwid» 28.08.1982”. Ww. 9.02.1983 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 18 miesięcy pozbawienia wolności. Materiały złożone w archiwum 16.04.1984 pod sygn. 8428/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8428/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie 30.08.1982 wszczęła śledztwo przeciwko R. Zwiercanowi i innej osobie (Pg. Śl. II 332/82) powierzając jego dalsze prowadzenie Kaszubskiej Brygadzie WOP w Gdańsku z powodu podejrzenia, że „ww. zatrudniony z zmilitaryzowanej na czas obowiązywania stanu wojennego jednostce Zarząd Portu Gdynia nielegalnie przekroczył granicę morską PRL na statku «Norwid», tj. o przestępstwo z art. 304 § 3 kk”. 30.08.1982 tymczasowo aresztowany i umieszczony w AŚ w Szczecinie. Oficer GPK w Świnoujściu wnioskując o wszczęcie śledztwa 30.08.1982 przekazał materiały postępowania przedśledczego (RSD 38/82) do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie. IPN Sz 196/25
Akta nadzoru Akta nadzoru nad śledztwem w sprawie przeciwko R. Zwiercanowi. 29.08.1982 zatrzymany, 30.08.1982 tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie, która 31.08.1982 przekazała według właściwości celem dalszego prowadzenia sprawy akta główne śledztwa (Pg Śl. II 322/82) Prokuraturze Marynarki Wojennej w Gdyni. PMW w Gdyni (Pm.Śl.II. 257/82) postanowieniem z 17.12.1982 przedłużyła śledztwo do 18.03.1983 oraz 6.01.1983 zastosowała wobec ww. tymczasowe aresztowanie do 18.03.1983. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni 28.01.1983 nie uwzględnił zażalenia ww. z 7.01.1983 dot. uchylenia tymczasowego aresztowania. IPN Gd 267/7622
Akta sądowe Naczelna Prokuratura Wojskowa nie uwzględniła zażalenia ww. z 30.08.1982 dot. „uchylenia prowadzenia sprawy w trybie doraźnym”, a Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni 6.09.1982 nie uwzględnił zażalenia ww. z 30.08.1982 dot. uchylenia tymczasowego aresztowania. 9.02.1983 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 18 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę za to, „że działając wspólnie i w porozumieniu 27.08.1982 ukrył się w ładowni statku «Norwid» cumującym w porcie Gdynia, który wychodził w rejs 28.08.1982 do portów zagranicznych KK. Na tym statku przekroczył granicę PRL pozostając poza granicami do 29.08.1982, gdy w pełnym morzu został wykryty przez załogę i przekazany placówce WOP w Świnoujściu”. SMW w Gdyni 8.06.1984 zwolnił ww. z dalszego odbywania reszty kary wyznaczając okres próby do 28.02.1986 i poddając ww. pod dozór kuratora sądowego. IPN Gd 253/9485
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa przeciwko R. Zwiercanowi i innym, podejrzanemu o to, że „w październiku 1985 w Gdańsku kolportował ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do Sejmu PRL 13.10.1985”. Ww. na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ na okres od 31.10.1985 do 31.12.1987 ze względu na podejrzenie „dokonania przestępstwa z art. 282 a § 1 kk. polegającego na rozpowszechnianiu haseł i ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL”. 11.01.1986 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku zawiesiła w części śledztwo względem podejrzanego z powodu ustalenia, że ww. „nie przebywa w miejscu zamieszkania i zameldowania oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ww. ukrywa się przed organami ścigania”. IPN Gd 013/291 (8779/III)
Akta kontrolne śledztwa R. Zwiercan podejrzany o to, że „w 1985 na terenie Trójmiasta kolportował ulotki szkalujące ustrój i organa PRL nawołujące do bojkotu zbliżających się wyborów do Sejmu RP”. Ww. od 11.10.1985 ukrywał się przed organami ścigania i był poszukiwany listem gończym Prokuratora Rejonowego w Gdańsku z 17.10.1985. Wobec ww. 11.10.1985 zastosowano przeszukanie mieszkania, w trakcie którego zakwestionowano ulotki, plakaty i broszury. 31.10.1986 ww. zgłosił się do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, został przesłuchany i odmówił „wszelkich wyjaśnień”. Ww. na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ na okres od 22.12.1986 do 22.12.1988 z powodu podejrzenia „(…) malowania napisów nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL”. Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku 06.01.1987 wnioskował do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku w sprawie przedłużenia śledztwa (4 Ds. 132/86) do 31.03.1987. IPN Gd 013/294 (8782/III)
Akta prokuratorskie Ww. 17.10.1985 oskarżony o to, że „od 7 do 10.10.1985 na terenie Trójmiasta wspólnie z innymi osobami podjął działania mające na celu wywołanie niepokoju społecznego oraz rozruchów polegające na malowaniu na murach budynków i ścianach klatek schodowych mieszkań napisów wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL 13.10.1985 oraz rozlepiał i rozrzucał ulotki o treści w klatkach schodowych i pociągach SKM relacji Gdańsk-Gdynia”. Wobec ukrywającego się ww., Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 17.10.1985 rozesłała list gończy, a 11.01.1986 zawiesiła w części śledztwo. W dn. 31.10.1986 oskarżony zgłosił się do prokuratury, która 31.10.1986 ponownie wszczęła śledztwo. 31.10.1986 z akt postępowania 4 Ds. 98/85 wyłączono materiały dot. ww. do odrębnego postępowania prowadzonego pod nr 4 Ds. 132/86. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku 10.03.1987 na podstawie ustawy o amnestii z 17.07.1986 umorzyła śledztwo wyznaczając okres próby do 31.12.1987. IPN Gd 71/3; IPN Gd 249/9 t. 1-2
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą rozpracowywania młodzieżowej organizacji z terenu Gdańska o nazwie „Federacja Młodzieży Walczącej”. Jej członkowie kolportowali „nielegalne” wydawnictwa oraz organizowali happeningi. 01.1985 przerejestrowano SOS na SOR. R. Zwiercan figuruje w uzupełnieniu meldunku (nr 245) Zastępcy Naczelnika Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydz. I Dep. III MSW w Warszawie z 06.11.1987 dot. ujawnienia ulotki pt. „Rodacy”, sygnowanej przez FMW Gdańsk, Niezależne Zrzeszenie Studentów Gdańsk i Szefa Solidarności Walczącej Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni z żądaniem „bezwzględnego i natychmiastowego uwolnienia 5 więźniów politycznych”, w tym ww. IPN Gd 0027/3839 t. 2 (19956/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 12.03.1985 pod nr 50921 przez Pion V RUSW w Gdyni do SOR krypt. „Kominiarze” nr 50920 z powodu „nielegalnego kolportażu pism w latach 1985-1986 w Gdyni”. Pion V RUSW w Gdyni 25.12.1987 materiały przekazał do Insp. 2 WUSW w Gdańsku, który nie podjął sprawy. Materiały 09.02.1988 złożone w archiwum pod sygn. 19526/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 19526/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 09.02.1988 pod nr 57527 przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku do SOR krypt. „Ośmiornica” nr 53650 prowadzonej od 14.03.1986 do 29.01.1990. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Rozpracowywanie czołowych działaczy gdańskiego oddziału Ruchu "Wolność i Pokój", "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego", "Międzymiastówki Anarchistycznej". R. Zwiercin figuruje w piśmie Ruchu „Wolność i Pokój” pt. „Cappella” jako więzień polityczny. IPN Gd 0027/3842 t. 10, 12 (19960/II)
.