Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Władysław
Nazwisko: Bagiński
Miejsce urodzenia: Miechowice
Data urodzenia: 23-12-1906
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

W PPS od 1946 r., następnie w PZPR. Po zdanej w 1926 r. maturze rozpoczął studia na Wydziale Nauk Społeczno-Politycznych Wolnej Wszechnicy Polskiej, w 1929 r. równocześnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów na WWP (1931) pracował w Związku Zawodowym Pracowników Spółdzielni (1931-1934), magisterium z prawa uzyskał w 1933 r. Od 1934 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie jako aplikant sądowy, równocześnie pracował w Instytucie Spraw Społecznych jako asystent ds. ustawodawstwa i ustroju pracy. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego (1936) delegowany do Departamentu Ustawodawczego Min. Sprawiedliwości, prowadził także badania nt. zmian w prawie pracy państw faszystowskich [!]. W 1937 r. był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Następnie w okresie 1938-1939 przebywał na stypendium w Paryżu. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. w sztabie Armii Kraków, w niewoli niemieckiej do 2.05.1945 r. W czerwcu 1945 r. powrócił z niewoli, od lipca t.r. w Komisji Planowania Spółdzielczości, następnie od lutego 1946 r. Naczelnik Wydziału Prawa Państwowego i Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości uczestniczył w opracowaniu ustawy o głosowaniu ludowym, doradca Generalnego Komisarza Głosowania Ludowego, brał udział w opracowaniu ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, zaangażowany także w prace nad tzw. Małą Konstytucją. W okresie prac konstytucyjnych ogłosił drukiem rozprawę „Głosowanie ludowe". W czasie przed zjednoczeniem PPS i PPR powołany do utworzonego Biura Studiów CKW PPS, Centralnego Sądu Partyjnego (17.12.1947 r.) od 21.01.1948 r. wiceprzewodniczący CSP, brał udział w pracach nad przygotowaniem statutu PZPR. Prowadził także w ramach prac zleconych wykłady w Szkole Głównej Handlowej (w 1947 r. został tam zastępcą profesora) i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Źródła: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 22650, s. 1-2; 4617, s. 1-3; PPR-PPS zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS. Władze naczelne: I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948. Opracowali: J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1985, s. 120.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
P.O. Prezesa Główna Komisja Arbitrażowa Warszawa 12-1971 07-1972 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 233.
.