Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Jan
Nazwisko: Ochman
Miejsce urodzenia: Wadowice
Data urodzenia: 02-01-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Włodzimierz Ochman był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Szafir” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 17.06.1983 pod nr. BB 7424 i prowadzonej przez Grupę V KMMO/RUSW Wadowice. Sprawę wszczęto w związku z informacją, że na terenie Fabryki Elementów Obrabiarkowych „Ponar” w Wadowicach znajdują się wydawnictwa sygnowane przez NSZZ „Solidarność” Region Małopolska. W wyniku przeszukania pomieszczeń biurowych w dn. 24.05.1983, ujawniono „nielegalne materiały” m.in. w biurku Włodzimierza Ochmana, który został zatrzymany na 48h, a następnie tymczasowo aresztowany. W dniu 17.06.1983 został objęty kontrolą operacyjną i zarejestrowany do SOR „Szafir” pod nr. BB 7425/7424. W związku z prowadzoną sprawą z ww. przeprowadzono w dn. 10.11.1983 rozmowę ostrzegawczą. Rozpracowanie zakończono 15.11.1983. W dniu 20.12.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 1612/II. IPN Ka 047/1136 (1612/II).
Śledztwo RSD 6/83 prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO/WUSW Bielsko-Biała pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wadowicach (sygn. akt Ds. 518/83) zostało wszczęte 26.05.1983 i dotyczyło kolportażu „nielegalnych” wydawnictw podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Ww., u którego w wyniku przeszukania w miejscu pracy ujawniono ulotki i inne wydawnictwa zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, zatrzymano 24.05.1983 na 48h (przeszukanie w miejscu zamieszkania dał wynik negatywny). W związku z prowadzonym śledztwem został obwiniony o to, że w maju 1983 na terenie Fabryki Elementów Obrabiarkowych „Ponar” w Wadowicach rozpowszechniał wydawnictwa zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” „zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” tj. o czyn z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym i 26.05.1983 tymczasowo aresztowany. W dniu 30.06.1983 zmieniono środek zapobiegawczy z aresztu na poręczenie „osób godnych zaufania z zakładu pracy”. Śledztwo zakończono 25.07.1983. W dniu 26.08.1983 Sąd Rejonowy w Wadowicach umorzył postępowanie na podstawie ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983. W dniu 05.09.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 384/III, a 27.12.1989 materiały archiwalne zostały zniszczone. Materiały o sygn. 384/III zniszczono, IPN Ka 064/150 (138/Śl).
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego KWMO w Bielsku-Białej. Ww. występuje w aktach w związku z omówieniem postępowania RSD 6/83, które zostało wszczęte 26.05.1983 p-ko Włodzimierzowi Ochmanowi i innym podejrzanym o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym. W trakcie prowadzenia postępowania przesłuchano 11 osób, przeprowadzono 10 przeszukań. Zarzuty przedstawiono 3 osobom, 2 osoby aresztowano. W dniu 26.08.1983 Sąd Rejonowy w Wadowicach umorzył śledztwo na podstawie ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983. IPN Ka 016/9.
.