Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Achilles Franciszek
Nazwisko: Gałązka
Miejsce urodzenia: Kleszczewo
Data urodzenia: 04-03-1934
Imię ojca: Maksymilian
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Klan"/"Związek" nr rejestr. Gd 37004 prowadzona w latach 1980-1983 przez Wydz. III-A/V KWMO w Gdańsku oraz Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku. Sprawa dotyczyła "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. W dn. 24.08.1982 SO "Klan" przemianowano na SO "Związek". Achilles Gałązka, przewodniczący KZ NSZZ «Solidarność» przy ZOZ w Starogardzie Gdańskim, miał zostać zabezpieczony operacyjnie przez Pion III SB w Starogardzie Gdańskim. IPN Gd 003/166 t. 9, 14, 23 (185/IV).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Akt" nr rejestr. Gd 57520 prowadzony przez pion III RUSW w Starogardzie Gdańskim w okresie 9.02.1988-22.01.1990. Kontrola operacyjna Achillesa Gałązki ze względu na prowadzenie "nielegalnej propagandy politycznej" w ZOZ w Starogardzie Gdańskim. Podstawą założenia sprawy były materiały agenturalne. Akta zostały zniszczone. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.