Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Andrzej
Nazwisko: Górski
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 01-03-1957
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Olga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bogusław Górski, aktywny działacz NSZZ „Solidarność” na terenie Bytomskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 17.02.1981 pod nr. Ka 46255 przez KMMO Bytom. Ww. który m.in. sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, działał w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania oraz był członkiem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”, od 11.11.1981 był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) „Działacz” nr rej KA 46255. Po okresie internowania zwolniony z pracy. Od dnia 09.01.1985 w celu „rozpoznania utrzymywanych kontaktów” oraz „neutralizacji” w miejscu pracy i zamieszkania, Bogusław Górski był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) „Działacz” nr rej. KA 46255. W związku z prowadzoną sprawą z ww. przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze np. w dn. 20.08.1987 został ostrzeżony przed skutkami rozpoczęcia działalności antypaństwowej w okresie „rocznicy wydarzeń sierpniowych”. Kwestionariusz zakończono 17.08.1988 z powodu zaprzestania „wrogiej działalności”. W dniu 21.09.1988 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 39613/II, a 18.10.1988 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 39613/2). IPN Ka 0169/708 (39613/2) mikrofilm.
Akta internowania. Ww. został internowany 13.12.1981 na wniosek KMMO Bytom „jako aktywny działacz oraz organizator akcji strajkowych i protestacyjnych w zatrudniającym go zakładzie”. Zwolniony 24.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. IPN Ka 0169/708 (39613/2) mikrofilm.
Akta internowanego. Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr By-20, z uwagi na fakt, iż „był organizatorem akcji strajkowej”. Od dnia 13.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. W okresie od 29.03.1982 do 02.04.1982 przebywał na przepustce udzielonej na podstawie decyzji o czasowym uchyleniu internowania nr 760/82. W dniu 18.05.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony 24.07.1982 na mocy decyzji nr 1182/82 o uchyleniu internowania. IPN Rz 57/312 (20/82).
Akta internowania. Ponownie internowany 29.08.1982 (na wniosek Wydziału V-2 KWMO Katowice), ponieważ „w sprzyjających okolicznościach może podjąć działalność godzącą w ład i bezpieczeństwo publiczne państwa”. Przeszukanie przeprowadzone w miejscu zamieszkania nie ujawniło „materiałów świadczących o nielegalnej działalności”. Zwolniony 15.10.1982 na mocy decyzji nr 1654/82 - odmówił podpisania „oświadczenia o lojalności”. W dniu 03.01.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39613/II, a 18.10.1988 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 39613/2). IPN Ka 0169/708 (39613/2) mikrofilm.
Dokumenty wytworzone w związku z ponownym internowaniem ww., zatrzymanego na mocy decyzji nr 557/V-2 z dn. 29.08.1982 z uwagi na fakt, iż „przebywając na wolności nie przestrzega porządku prawnego i podejmuje działania prowadzące do wywołania niepokoi społecznych”. Do 15.10.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 1654/82. Materiały o sygn. IPN Ka 42/208 (45/82) oraz IPN Ka 41/242 to karty depozytowe internowanego. IPN Ka 43/631 (45/82), IPN Ka 42/208 (45/82), IPN Ka 41/242.
.