Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Chrzanowski
Miejsce urodzenia: Sadykierz
Data urodzenia: 04-03-1923
Imię ojca: Paulin
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Chrzanowski (ur. w marcu 1923 r.) od roku 1948 był początkowo współpracownikiem, a od września 1949 do czerwca 1950 żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Pułtusk, Przasnysz i sąsiednich. Nosił pseudonim "Wilk". W latach 1949-1950 walczył z komunistyczną władzą w szeregach oddziału NZW pod dowództwem Mieczysława Dziemieszkiewicza pseud. „Rój” (jesienią 1949 i w roku 1950 w patrolu Władysława Grudzińskiego pseud. ''Pilot''). Kazimierz Chrzanowski figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Warszawie i PUBP w Pułtusku z lat 1950-1951. Zapisano w nich między innymi, iż Kazimierz Chrzanowski to "członek bandy Roja", który został "zabity w akcji" grupy operacyjnej UB i oddziałów KBW dnia 23 czerwca 1950 w miejscowości Popowo Borowe gm. Nasielsk (w obławie wojsk KBW i funkcjonariuszy PUBP w Pułtusku). Wraz z Kazimierzem Chrzanowskim zginęło wówczas w walce z UB i KBW trzech innych żołnierzy ww. patrolu NZW: Władysław Grudziński pseud. ''Pilot'', Hieronim Żbikowski pseud. "Gwiazda" i Czesław Wilski pseudonim "Brzoza". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Kazimierz Chrzanowski figuruje w aktach operacyjnych i zapisach ewidencyjnych KP MO i PUBP w Pułtusku oraz Wydz. III WUBP w Warszawie z lat 1950-1955. Zapisano w nich między innymi, iż Kazimierz Chrzanowski to "członek bandy Roja", który od dnia 18 lutego 1950 r. (tj. od dnia napadu dokonanego przez kilku żołnierzy NZW, w tym Kazimierza Chrzanowskiego, na zarząd gminy w Winnicy) był intensywnie poszukiwany przez pułtuski UB i MO. Akta PUBP w Pułtusku (nr 19120/II) dot. Kazimierza Chrzanowskiego obejmują między innymi doniesienia czterech tajnych informatorów MO i UB, korespondencję jednostek MO i UB, protokoły przesłuchań ojca i siostry Kazimierza Chrzanowskiego oraz jego własne zdjęcie. IPN BU 0203/1114 (19120/II).
Kazimierz Chrzanowski występuje wraz z wieloma innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach WUBP i KW MO w Warszawie z lat 1946-1955 opisanych jako "Charakterystyka Nr 64, nazwa organizacji: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - Okręg Warszawski nr XVI". Te materiały zostały opracowane w latach 1978-1989 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO/ Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0180/80 t. 1-22 (Charakterystyka Nr 64, p. 102).
.