Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna
Nazwisko: Shawcross
Nazwisko rodowe: Młynik
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 22-05-1955
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Anna Młynik-Shawcross (w latach 1970-ch Anna Młynik), wówczas studentka Wydz. Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, figuruje w materiałach administracyjnych Dep. III MSW z lat 1977-1980 zatytułowanych "Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków akademickich: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław". W tej kartotece zapisano między innymi, iż Anna Młynik to "organizator i aktywna działaczka gdańskiego SKS-u, uczestnik nielegalnych zgromadzeń i wykładów, kolporter nielegalnych wydawnictw, aktywistka duszpasterstwa akademickiego (...) dokonano przeszukania mieszkania ww. w dniach: 5.03.1978 i 10.10.1978. W dniu 11.11.78 przeszukano mieszkanie przy ul. Wrocławskiej w Gdyni i zakwestionowano 2 urządzenia powielające, papier powielaczowy, farbę drukarską i materiały antysocjalistyczne". IPN BU 01232/204 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 30).
Anna Młynik występuje, wraz z kilkuset innymi osobami z SKS z różnych miast i uczelni, w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Wasale" prowadzonej przez SB z Dep. III MSW w latach 1977-1987. Sprawa ta dotyczyła "działaczy i sympatyków SKS", a następnie (w licznych przypadkach) aktywistów Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS, od września 1980), Formalnie zakończona w grudniu 1987. IPN BU 0222/701 t. 1-6 (54100/II).
W latach 1981-1983 Anna Młynik, wówczas pracująca jako lekarz w Brwinowie, Ząbkach i Warszawie, była figurantką Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Znak" (nr rej. 31041). Od dnia 16.02.1981 Anna Młynik figurowała w materiałach operacyjnych SB z Wydz. III-1 KS MO w Warszawie, ponieważ "w okresie studiów w AM w Gdańsku aktywnie uczestniczyła w działalności grup antysocjalistycznych na terenie Trójmiasta". Ta inwigilacja i operacyjna kontrola Anny Młynik były prowadzone przez SB do marca roku 1983, kiedy to odnotowano "zaniechanie wrogiej działalności" przez ww. IPN BU 0247/1143 (7640/II) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Anna Młynik figuruje wraz z innymi osobami w materiałach śledczych SB z KW MO w Gdańsku z lat 1977-1980 opisanych jako "Akta kontrolne śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania wydawnictw o charakterze antypaństwowym na terenie Gdańska w latach 1977-1980, tj. przestępstwa z art. 270 § 1, 271 § 1 w zw. z art. 273 § 1 i 2 kodeksu karnego". IPN Gd 013/136 t. 4-14 (8551/III).
Anna Młynik figuruje jako podejrzana, wraz z Krzysztofem Wyszkowskim i dwoma innymi osobami, w aktach Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z lat 1978-1979 w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast, a także przesyłania za granicę, nielegalnych pism i wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości, które mogły wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, tj. dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 i art. 271 § 1 w zw. z art. 273 kodeksu karnego. IPN Gd 286/7 (4 Ds. 46/80), IPN Gd 286/26 (4 Ds. 46/80).
Anna Młynik występuje, wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami, w materiałach operacyjnych SB z KW MO w Gdańsku z roku 1978 opisanych jako "Dane osobopoznawcze elementów antysocjalistycznych" ze środowisk Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckich Komitetów Solidarności i Wolnych Związków Zawodowych "na terenie województwa gdańskiego". Dane te i materiały zostały opracowane przez SB z KW MO w Gdańsku w lipcu 1978. IPN Gd 536/82, IPN Gd 0046/829 t. 5.
.