Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Edward
Nazwisko: Gomowski
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 30-07-1943
Imię ojca: Bernard
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Stefan Gomowski figuruje na liście członków NSZZ "Solidarność", którzy "w przypadków reaktywowania związku mogą zajmować kierownicze stanowiska". W związku z powyższym planowano przeprowadzić "rozmowę" z Stefanem Gomowskim. IPN GD 003/176 (IV-200)
Akta kontrolne śledztwa Akta sprawy dot. kolportowania "nielegalnych wydawnictw i ulotek". Stefan Gomowski występuje w aktach jako mogący posiadać "przedmioty stanowiące dowód w sprawie". 15.10.1985 dokonano przeszukania mieszkania, podczas którego ujawniono materiały bezdebitowe. 17.10.1985 prokurator rejonowy w Gdańsku zatwierdził rewizję. 12.05.1988 zniszczono materiały zajęte podczas przeszukania w mieszkaniu. Sprawa prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku pod sygn. 4 Ds-111/84. IPN Gd 013/110 t. 3, 6, 11 (8517/III)
Akta dochodzeniowo-śledcze Materiały dot. ścigania w trybie karno-administracyjnym w okresie 1986-1989. Stefan Gomowski występuje w Meldunku Specjalnym do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie z 21.09.1987 jako kierowca samochodu zatrzymanego 19.09.1987 przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego w Łodzi. Podczas kontroli drogowej ujawniono 2 transparenty o treści: "Solidarność Gdańska" i "Solidarni zwyciężymy", które zarekwirowano. Stanisław Gomowski wraz z współpasażerami został zwolniony 19.09.1987. IPN Ld Pf 15/461 k. 364 (1538/III)
Akta administracyjne Materiały z analiz przeprowadzanych przez Wydział Śledczy w 1988 roku. Stefan Gomowski figuruje jako jeden z sygnatariuszy oświadczenia z 03.05.1988, wydanego przez Gdański Klub Polityczny im. Lecha Bądkowskiego, w którym członkowie solidaryzowali się ze strajkującymi w Stoczni Gdańskiej i innych zakładach. IPN Gd 0046/520 t. 4 (1128/4)
Akta paszportowe Akta Stefana Gomowskiego. 26.04.1976 odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Włoch z powodu samodzielnego przedłużenia poprzedniego pobytu. W dokumentach zastrzeżenia wyjazdu za granicę do WKŚ, na okres 07.12.1983 - 07.12.1985 i 06.06.1986 - 06.06.1988 wydane przez Inspektorat 2 WUSW Gdańsk. W uzasadnieniu podano, iż Stefan Gomowski "tkwi w nielegalnych strukturach NSZZ >Solidarność< i zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż wym. podczas pobytu za granicą może kontaktować się z działaczami emigracyjnej >Solidarności<". Z powodu zastrzeżeń ww. dwukrotnie odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Grecji. EAGd 65140
Osoba Zastrzeżona [OZ] Zarejestrowany w kategorii Osoby Zastrzeżonej. Materiały zniszczono. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.