Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ildefons
Nazwisko: Żbikowski
Miejsce urodzenia: Bartołdy
Data urodzenia: 17-08-1925
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Feliksa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ildefons Żbikowski (ur. w sierpniu 1925 r.) od roku 1944 do lata 1947 był współpracownikiem i żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, a następnie (od września 1947 do lutego 1950) żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Ciechanów, Przasnysz, Pułtusk i sąsiednich. Nosił konspiracyjny pseudonim "Tygrys". W latach 1947-1949 sierżant Ildefons Żbikowski walczył w szeregach oddziału NZW pod dowództwem Mieczysława Dziemieszkiewicza pseud. „Rój” - od września 1947 był zastępcą ww. dowódcy, natomiast od końca 1949 roku dowodził samodzielnie patrolem NZW. Ildefons Żbikowski figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Warszawie, PUBP w Ciechanowie i PUBP w Pułtusku z lat 1947-1951. Zapisano w nich między innymi, iż Ildefons Żbikowski "był dowódcą bojówki PAS [Pogotowia Akcji Specjalnej NZW]", który w końcu 1949 r. "odłączył się od oddziału >Roja< i działał jako dowódca samodzielnej bandy". Zanotowano, iż Ildefons Żbikowski został "zabity podczas akcji zbrojnej" grupy operacyjnej UB i oddziałów KBW w dniu 25 lutego 1950 we wsi Osyski, gmina Bartołdy, pow. Ciechanów (w obławie wojsk KBW i funkcjonariuszy PUBP). Wraz z dowódcą, 24-letnim wówczas sierż. Ildefonsem Żbikowskim, w walce z UB i KBW polegli wtedy także trzej inni żołnierze NZW: Józef Niski „Brzoza”, Henryk Niedziałkowski „Huragan” i Władysław Bukowski „Zapora”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Ildefons Żbikowski pseud. "Tygrys" figuruje wraz z innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach operacyjnych PUBP w Ciechanowie i WUBP w Warszawie z lat 1947-1951. W tych aktach funkcjonariusze PUBP w Ciechanowie zapisali między innymi, iż "Żbikowski Ildefons brał udział w wielu napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku i w zbrojnych akcjach przeciwko UB, MO i działaczom demokratycznym [tzn. komunistycznym]". W ww. aktach znajdują się także trzy protokoły przesłuchań współpracowników Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz doniesienia siedmiu tajnych informatorów UB, w tym informatora ps. "Czujny" i informatora ps. "Kret". IPN BU 0203/727 (11163/II).
Ildefons Żbikowski ps. „Tygrys” występuje wraz z wieloma innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach UB i KW MO w Warszawie zatytułowanych "Charakterystyka Nr 64". Ta charakterystyka dot. Okręgu Warszawskiego nr XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i jego oddziałów zbrojnych, w tym oddziału sierż. Ildefonsa Żbikowskiego pseud. „Tygrys”. Materiały zostały opracowane w latach 1978-1989 przez Wydział "C" KWMO/ SUSW w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0180/80 t. 1-22 (Charakterystyka Nr 64, p. 102).
Ildefons Żbikowski ps. „Tygrys” występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach UB i KW MO w Warszawie z lat 1946-1977 zatytułowanych "Charakterystyka Nr 62". Ta charakterystyka dotyczyła oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej, a następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem Wacława Grabowskiego pseud. "Puszczyk". Oddział ten działał i walczył z UB i MO w okresie od maja 1947 do lipca 1953 na terenie pow. Mława, pow. Działdowo i pow. Ciechanów. Opracowanie zawiera m.in. kwestionariusze osobowe, "karty za czyn przestępczy" i notatki funkcjonariuszy UB. Materiały zostały opracowane w latach 1973-1977 przez Wydział "C" KWMO w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0180/78 t. 1-2 (Charakterystyka Nr 62, p. 101).
.