Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Lemanek
Miejsce urodzenia: Proszkowo
Data urodzenia: 30-05-1907
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Lemanek, rolnik z Proszkowa w pow. mławskim, został zarejestrowany 25.05.1959 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Mławie w Wydz. „C” KWMO w Warszawie do Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej (SEO) krypt. „Nowi” nr 2694. Na podstawie doniesień agentury z lutego, marca i kwietnia 1959 objęty inwigilacją wraz z 3 innymi mieszkańcami Proszkowa, którzy mieli tworzyć grupę osób negatywnie nastawionych do ustroju PRL i utrzymujących „zażyłe kontakty z miejscowym klerem”. Wedle SB grupa reprezentowała „kierunek prawicowy w ruchu ludowym” i szkalowała członków PZPR „nazywając ich łobuzami”. Antoni Lemanek miał „wrogą” działalność prowadzić od 1958 roku: „starał się przekonać otoczenie, że kierowniczą rolę w Polsce winno sprawować ZSL” i „rozpowszechniał propagandę o niesamodzielnych działaniach państwa polskiego”. W aktach odnotowano, że „cechuje go nienawiść do ustroju socjalistycznego, a szczególnie do ZSRR”. Od 21.11.1960, kiedy SEO przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnej Obserwacji (SOO0 o tym samym krypt. (nr rejestracyjny 244) był głównym inwigilowanym w sprawie, ponieważ SB uznała, że pozostałe osoby zaprzestały „wrogiej” działalności. SOO została ponownie zarejestrowana 20.09.1962 pod nr. 266. Sprawa została zakończona 26.11.1965 po uznaniu przez SB, że zaprzestał „wrogich wypowiedzi”, zmienił na pozytywny „stosunek do przemian zachodzących w kraju i na arenie międzynarodowej”, aktywnie włącza się do „prac społecznych” i jako prezes lokalnego kółka rolniczego jest „jednym z lepszych prezesów w powiecie”. W prowadzeniu sprawy wykorzystywano agenturę. Materiały złożone 16.12.1965 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 63923/II zostały 14.10.1976 przekazane do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie, gdzie otrzymały sygn. 132/II. IPN BU 0904/108 (132/II), IPN BU 01329/108 (132/2) mikrofilm.
.