Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Wachowski
Miejsce urodzenia: Proszkowo
Data urodzenia: 12-02-1908
Imię ojca: Adam
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Czesław Wachowski, rolnik z Proszkowa w pow. mławskim, członek ZSL, został zarejestrowany 25.05.1959 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Mławie w Wydz. „C” KWMO w Warszawie do Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej (SEO) krypt. „Nowi” nr 2694. Objęty inwigilacją na podstawie doniesień agentury z lutego, marca i kwietnia 1959 wraz z 3 innymi mieszkańcami Proszkowa, którzy mieli tworzyć grupę osób negatywnie nastawionych do ustroju PRL. Wedle SB grupa reprezentowała „kierunek prawicowy w ruchu ludowym” i szkalowała członków PZPR „nazywając ich łobuzami”. Po uznaniu, że Czesław Wachowski zaprzestał „wrogiej działalności politycznej przeciwko PRL” został wyłączony ze sprawy przed 21.11.1960, kiedy SEO przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnej Obserwacji (SOO) o tym samym krypt. (nr rejestracyjny 244). Mimo to w następnych latach pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu SB w ramach tej sprawy. W 1961 roku miała być skontrolowana jego postawa wobec kwietniowych wyborów do rad narodowych i do sejmu PRL, a w lipcu tego roku tajny współpracownik otrzymał polecenie spotkania się z nim i wciągnięcia w rozmowę. Jego kontrola została zlecona agenturze także w styczniu 1962. W aktach sprawy zachowane dotyczące go „Arkusze informacyjno-obserwacyjne” obejmujące zapisy od 1.03 do 11.10.1961 i od 12.03. do 15.09.1965. SOO została ponownie zarejestrowana 20.09.1962 pod nr. 266. Sprawa została zakończona 26.11.1965, w jej prowadzeniu wykorzystywano agenturę. Materiały złożone 16.12.1965 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 63923/II, w dniu 14.10.1976 przekazane do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie, gdzie otrzymały sygn. 132/II. IPN BU 0904/108 (132/II), IPN BU 01329/108 (132/2) mikrofilm.
.