Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Marcin
Nazwisko: Lisewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 16-06-1969
Imię ojca: Edward
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] J. Lisewski w związku z nieudaną próbą nielegalnego przekroczenia granicy 9.07.1986 z Gdańska do Travemünde w RFN promem „Rogalin” oraz „uzasadnionym podejrzeniem podjęcia przez ww. ponownej próby ucieczki z kraju” od 4.08.1986 kontrolowany w ramach KE „Małolat II”. Ww. 9.07.1986 zatrzymany przez WOP i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, a następnie przeszukany i przesłuchany. Wobec ww. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z 10.07.1986 zastosowała dozór MO zobowiązując ww. do stawiennictwa 2 razy w tygodniu w Komisariacie VI MO w Gdańsku. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku postanowieniem z 29.09.1986 umorzyła dochodzenie KB WOP w Gdańsku (RSD 6/86) i postępowanie przygotowawcze (2 Ds. 715/86) na mocy ustawy o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw z 17.07.1986 z powodu „dotychczasowej niekaralności i posiadania pozytywnej opinii”. 03.02.1987 zaniechano prowadzenia KE. Do akt II-w-19752 dołączono akta śledztwa III-w-8643. IPN Gd 00157/62 t. 1-2 (II-w-19752), IPN Gd 00186/61 (19752/2-w)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 29.03.1988 Szef Wydz. II Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku zatwierdził wniosek o wszczęcie SOS krypt. „Małolat II” dot. nielegalnego przekroczenia granicy na statku "Zagłębie Siarkowe". 30.01.1988 Wydz. Zwiadu KB WOP otrzymał szyfrogram z Oddziału Śledczego Zarządu Zwiadu WOP w Warszawie zawierający informację, że „12.01.1988 ww. na pokładzie statku „Zagłębie Siarkowe” przedostał się nielegalnie z Gdańska do Wielkiej Brytanii”. Ww. 31.01.1988 deportowany drogą lotniczą do Polski, a następnie konwojowany z Warszawy do Gdańska. SOS krypt. „Małolat II” zakończono 20.12.1988 z powodu „rozpoznania i udokumentowania okoliczności ucieczki oraz ustania zagrożenia nielegalnego przekroczenia granicy”. IPN Gd 00157/62 t. 1-2 (II-w-19752)
Akta kontrolne dochodzenia Akta kontrolne dochodzenia w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy morskiej PRL na statku "Zagłębie Siarkowe". Postanowieniem z 30.01.1988 Kaszubska Brygada WOP w Gdańsku wszczęła wobec ww. dochodzenie (RSD 1/88) na podstawie informacji z MSZ, z której wynikało, że ww. z inną osobą 12.01.1988 na pokładzie statku „Zagłębie Siarkowe” przedostał się nielegalnie z Gdańska do Wielkiej Brytanii. 31.01.1988 deportowani przez władze brytyjskie do Warszawy. Wobec ww. 31.01.1988 zastosowano przeszukanie, w trakcie którego zakwestionowano m. in. bilet lotniczy, 3 dokumenty deportacyjne władz brytyjskich. Kaszubska Brygada WOP w Gdańsku 01.02.1988 przedstawiła ww. zarzut „przekroczenia 12.01.1988 bez wymaganych dokumentów granicy morskiej PRL z portu Gdańsk na statku PŻM „Zagłębie Siarkowe” do portu Runcorn w Wielkiej Brytanii, po uprzednim ukryciu się na tym statku 10.01.1988”. IPN Gd 0100/79 (8758/III-w)
Akta sądowe Akta w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy morskiej PRL. Ww. postanowieniem PR w Gdańsku z 02.02.1988 (2 Ds.288/88) tymczasowo aresztowany. 25.04.1988 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku na 9 miesięcy pozbawienia wolności za to, że „12.01.1988 w Gdańsku, (...) przekroczył bez wymaganego zezwolenia morską granicę PRL na statku PŻM „Zagłębie Siarkowe” do portu Runcorn w Wielkiej Brytanii, po uprzednim ukryciu się na statku 10.01.1988”. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z 02.08.1988 zwolnił przedterminowo ww. z dalszego odbywania kary z powodu niekaralności i młodego wieku. Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z 10.02.1989 oddalił rewizję Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 08.10.1988 domagającej się kary 2 lat pozbawienia wolności dla ww. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z 26.07.1989 zwolnił ww. z dalszego odbywania kary zasadniczej wyznaczając okres próby oraz oddał ww. pod dozór kuratora sądowego do 12.01.1990. IPN Gd 681/34 t. 1-3, 5
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego J. Lisewski na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 02.02.1988 aresztowany i doprowadzony do Aresztu Śledczego w Gdańsku w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy morskiej PRL. Ww. 19.07.1988 przeniesiony do ZK w Iławie. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 02.08.1988 ww. przedterminowo zwolniony z dalszego odbywania kary; 04.08.1988 opuścił ZK w Iławie. IPN Ol 58/1882 (IPN Bi 72/1882,8/35)
Akta paszportowe J. Lisewski 27.04.1988 otrzymał zastrzeżenie („Z” Nr 01035/88/EAGD/H) wyjazdów za granicę do KK wydane przez Wydz. Zwiadu Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku na okres od 11.04.1988 do 11.04.1990 z powodu „prowadzonego przeciwko ww. postępowania przygotowawczego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku”. Ww. 25.04.1988 otrzymał zastrzeżenie („Z” Nr 01023/88/EAGD/A) wyjazdów za granicę do WKŚ wydane przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku na okres od 15.04.1988 do 01.04.1990 z powodu „nielegalnego przekroczenia granicy morskiej PRL na statku >Zagłębie Siarkowe< z portu w Gdańsku do Anglii, skąd został deportowany do kraju”. Ww. po przybyciu 18.01.1988 do Wielkiej Brytanii 19.01.1988 został osadzony w areszcie w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy brytyjskiej, a następnie wydalony przez władze brytyjskie, które odmówiły zgody na pozostanie. EAGd 191525
.