Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Łuka
Miejsce urodzenia: Radzicz
Data urodzenia: 31-08-1948
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stefan Łuka 29.04.1983 rejestrowany pod nr 21572 przez Wydz. V KWMO w Bydgoszczy do SOR krypt. „Komisja” nr 21502 dot. „kolportażu ulotek o wrogiej treści na terenie Zakładów Chemicznych >Zachem< w Bydgoszczy”. Materiały złożono do archiwum 20.08.1985 pod sygn. 6545/II, następnie zniszczono 24.01.1990. Materiałów o sygn. 6545/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze S. Łuka podejrzany o to, że „w okresie od końca 1982 do kwietnia 1983 w Bydgoszczy, działając w nielegalnym związku "Solidarność", gromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki, serwisy informacyjne i inne pisma tego związku, o treści lżącej i poniżającej ustrój i naczelne organy PRL, mogące wywołać niepokój publiczny i wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. W związku ze śledztwem ww. otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ na okres od 29.04.1983 do 29.04.1985. IPN By 070/5202 (5739/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie nielegalnego gromadzenia, przechowywania i rozpowszechniania na terenie „Zakładów Chemicznych” w Bydgoszczy nielegalnych wydawnictw. S. Łuka postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z 27.04.1983 tymczasowo aresztowany. 6.05.1983 zwolniony z aresztu. 25.05.1983 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy z powodu braku dostatecznych dowodów winy ww. umorzyła śledztwo. IPN By 99/5, IPN By 99/6
.