Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Daniela
Nazwisko: Urbankowska-Krygier
Nazwisko rodowe: Urbankowska
Miejsce urodzenia: Wyszków
Data urodzenia: 22-12-1937
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Waleria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Daniela Urbankowska-Krygier 7.03.1969 została zrejestrowana pod nr. 4447 przez Referat SB KPMO w Pułtusku w Wydz. „C” KWMO w Warszawie jako osoba do Teczki Zagadnieniowej krypt. „Polityka” nr 3824 (prowadzonej od 1.03.1968). Przedmiotem sprawy była „dywersja ideologiczno-polityczna” w powiecie pułtuskim. Wytypowana do inwigilacji wraz z mężem jako nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym w Pułtusku z powodu uznania za „element klerykalny” oraz ze względu na „przyjacielskie kontakty” z małżeństwem (byłymi sąsiadami), które wyjechało w 1964 do Francji, a następnie odmówiło powrotu do PRL. Prowadzenie sprawy zakończono 27.04.1971. Akta złożono w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 118/IV. W kartotece ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW zachowała się dotycząca ją karta, choć z uwagi „na niestwierdzenie wrogiej działalności” miała zostać wycofana. IPN BU 0201/111 (118/IV), k. 44, 194-196, 241, 249-250, 501, 519, 554, 609-611 (na karcie 249 akt wymieniona z mylnym imieniem Danuta).
.