Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Lis
Miejsce urodzenia: Chotów
Data urodzenia: 07-12-1935
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 17.08.1984 pod nr 49464 do SOR krypt. "Reduta-15" ponieważ w latach 1983 - 1984 w Gdańsku był aktywnym członkiem nielegalnej organizacji młodzieżowej. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 19152/II. Materiałów o sygn. 19152/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewid.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym w okresie 13.04.1984 - 30.09.1984 w sprawie nielegalnej organizacji "Międzyszkolny Komitet Koordynacyjny Solidarność Młodych". Podejrzany o rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw m.in.: "Homek", "Głos Szkoły", "Biuletyn Informacyjny Topolówka". 26.04.1984 przeszukano jego mieszkanie. Zatrzymany 26.04.1984, tymczasowo aresztowany 28.04.1984. IPN Gd 013/200 (8638/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przeciwko m.in. Józefowi Lisowi podejrzanemu o udział w nielegalnym związku "Międzyszkolny Komitet Koordynacyjny Solidarność Młodych" oraz drukowanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw m.in.: "Homek", "Głos Szkolny", "Biuletyn Informacyjny Topolówki", które "w treści zawierały wiadomości mogące wyrządzić poważne szkody interesom PRL". 28.04.1984 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postanowieniem tejże prokuratury z 25.07.1984 wobec J. Lisa uchylono areszt tymczasowy. 12.08.1984 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku wobec ww. śledztwo umorzono na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1984. IPN Gd 68/10 t. 1-4
Akta tymczasowo aresztowanego Akta Józefa Lisa tymczasowo aresztowanego na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 28.04.1984 w związku z toczącym się postępowaniem 4 Ds-57/84. Zwolniony z aresztu na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 25.07.1984 w związku z zastosowaniem amnestii. IPN Gd 161/232 (40/833)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą rozpracowywania młodzieżowej organizacji z terenu Gdańska o nazwie „Federacja Młodzieży Walczącej”. Jej członkowie kolportowali nielegalne wydawnictwa oraz organizowali happeningi. 01.1985 przerejestrowano SOS na SOR. Józef Lis figuruje w uzupełnieniu meldunku nr 300 dotyczącym sprawy krypt. "Federacja" z 19.12.1987 jako ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń uczestnik nielegalnej manifestacji, która odbyła się 16.12.1987 na terenie Starego Miasta w Gdańsku. Kolegium ukarało ww. karą grzywny i podaniem wyroku do publicznej wiadomości. IPN Gd 0027/3839 t. 2 (19956/II)
Akta prokuratorskie Korespondencja dotycząca spraw o wykroczenia z art. 52a kodeksu wykroczeń. 16.12.1987 w okolicach kościoła św. Brygidy w Gdańsku zebrała się grupa osób skandująca okrzyki "Solidarność", wobec funkcjonariuszy MO używająca słów obraźliwych i rzucająca kamieniami. J. Lis rzucił w funkcjonariusza MO pojemnikiem z gazem łzawiącym UGŁ-200. 23.12.1987 ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń w Gdańsku karą grzywny i podaniem treści orzeczenia do wiadomości publicznej. 25.02.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim uchyliło orzeczenie I Instancji. Ww. został uniewinniony. W materiałach znajduje się informacja, że w 1984 był podejrzany i tymczasowo aresztowany w sprawie dotyczącej kolportażu nielegalnych ulotek. IPN Gd 77/14 t. 1
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] w okresie 18.12.1987-18.12.1989 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku na zasadzie pkt.2 art. 50 kodeksu wykroczeń i art. 52a §1 kodeksu wykroczeń. Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
.