Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Stanisław
Nazwisko: Małecki
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 24-03-1961
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Leontyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie przeciwko m.in. Romanowi Małeckiemu podejrzanemu o to, że "w okresie od stycznia 1982 do 15 marca 1984 w Gdańsku brał udział w związku funkcjonującym w ramach podziemnych struktur byłego >Niezależnego Zrzeszenia Studentów< oraz sporządzał i rozpowszechniał nielegalne pisma sygnowane jako Podziemne Pismo Studentów Trójmiasta pt. >Latarnia< i inne wydawnictwa zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". W ramach SOS krypt. "Promień" 16.03.1984 przeszukano pokój w/w w domu studenckim, gdzie zarekwirowano nielegalne wydawnictwa. W/w zatrzymano i decyzją Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 17.03.1984 tymczasowo aresztowano. Na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Gdańsk 17.07.1984 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku uchylono areszt tymczasowy wobec. Postępowanie w sprawie zakończono 10.09.1984 umorzeniem na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Gd 013/243 (III-8706)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora dot. postępowania w sprawie "udziału w nielegalnym związku poprzez wydawanie i rozpowszechnianie pism zawierających w swej treści fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL" m.in. R. Małeckiego. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 17.03.1984 z akt sprawy 4 Ds. 103/83 postanowiono wyłączyć materiały dot. m.in. w/w do odrębnego postępowania i prowadzić je pod nr 4 Ds. 39/84. W/w 17.03.1984 tymczasowo aresztowany decyzją Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. 22.03.1984 złożył zażalenie na postanowienie o aresztowaniu. Decyzją Sądu Rejonowego w Gdańsku (III Ko 97/84) z 12.04.1984 utrzymano areszt tymczasowy. 21.06.1984 w/w złożył ponowne zażalenie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku (Ko 97/84) 09.07.1984 postanowił zażalenia nie uwzględniać. 17.07.1984 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku uchylono tymczasowe aresztowanie. 10.09.1984 postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Gd 68/7
Akta tymczasowo aresztowanego Roman Małecki tymczasowo aresztowany i 20.03.1984 osadzony w AŚ w Gdańsku na mocy decyzji Prokuratura Rejonowego w Gdańsku z 17.03.1984 w związku z toczącym się postępowaniem 4 Ds.39/84. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 17.07.1984 wobec w/w uchylono tymczasowe aresztowanie. IPN Gd 161/246 (40/849)
Sprawa Oper. Sprawdzenia[SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 21.08.1984 zarejestrowany pod nr 49483 do SOS/SOR krypt. "Promień" nr rej. 47208 prowadzonej w okresie 21.06.1983-06.07.1988, założonej na grupę studentów Uniwersytetu Gdańskiego kolportujących "nielegalne wydawnictwa". Przygotowywali oni pismo pt. "Gryps", które miało być kolportowane w środowiskach akademickich Trójmiasta. Następnie od 19.03.1985 kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Dubler" nr rej. 49483 ze względu na propagowanie "wrogich" poglądów skierowanych przeciwko linii politycznej partii i kolportaż nielegalnych ulotek. Kontrolę ww. zakończono 14.01.1988. Materiały dot. SOS/SOR krypt. "Promień" złożone do archiwum pod sygn. 19618/II zniszczono protokołem brakowania nr 7/89. Materiały dot. KE krypt. "Dubler" złożone do archiwum 15.01.1988 pod sygn. 19495/II zniszczono protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i akt IPN Gd 013/243 (8706/III)
.