Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Karol Franciszek
Nazwisko: Nowosielski
Miejsce urodzenia: Łęczyn
Data urodzenia: 28-04-1907
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach sprawy krypt. „Konserwatysta” (nr archiwalny 63377/II) prowadzonej w latach 1962–1963 znajdują się dokumenty z lat 1945–1955 świadczące o działaniach operacyjnych wobec Karola Nowosielskiego, rolnika z Gościejewa (pow. Maków Mazowiecki). Zachowane zaświadczenie Komisji Likwidacyjnej b. AK w Pułtusku o jego ujawnieniu się 13.10.1945 jako członek AK i „arkusz ewidencyjny” z tego dnia z informacjami, że w organizacji posługiwał się ps. „Kwiat” i pełnił funkcję dowódcy („komendanta”) w Karniewie (pow. Maków Mazowieckie). Wg „wywiadu” z 29.08.1950 w czasie wojny należał do Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), a po zakończeniu okupacji niemieckiej „przebywa w środowisku kułackim” i „jest wrogo ustosunkowany do obecnego ustroju i do spółdzielni produkcyjnej, a do kleru pozytywnie”. W „notacie służbowej” z 13.12.1950 określony jako „kułak”, „były członek N.Z.W., który jest w rozpracowaniu na Posterunku M.O. w Karniewie podejrzany o sianie wrogiej propagandy”. Według zapisów ewidencyjnych jako były członek NSZ rozpracowywany w 1951 przez KPMO w Makowie Mazowieckim pod nr. KR 0795/51, w 1952 jako członek PSL przez makowski PUBP pod nr 5/O, a od 1953 objęty sprawą krypt. „Rzeka” nr 69. Materiały złożone 16.02.1955 w archiwum WUdsBP w Warszawie pod sygn. 15850/O zostały w niewiadomym czasie włączone do akt archiwalnych o sygn. 63377/II. IPN BU 0904/110 (136/II - dawna sygn. 63377/II), cz. 2, k. 1-10, mikrofilm IPN BU 0129/110 (136/2).
Wymieniony w aktach Rozpracowania Obiektowego krypt. „Rzeka” prowadzonego od 27.07.1950 przez Referat III PUBP w Makowie Mazowieckim wobec byłych członków AK z powiatu makowskiego. Zachowana niedatowana, odręcznie wypisana karta dotycząca Karola Nowosielskiego z adnotacją „Wyciąg archiw. org. AK” – w rubryce „ostatni pseudonim” wpisane „Kwiat”, w rubryce „przydział organizacyjny”: „Kmdt [komendant] Karniewo pow. Maków”. Bez pseudonimu odnotowany na pozycji 69 w spisie 222 członków AK z powiatu makowskiego datowanym 18.03.1952 – określony jako rolnik zamieszkały we wsi Gościejewo. IPN BU 0255/330 (2725/IV) t. 1, k. 38, 43.
Zarejestrowany 22.03.1962 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Makowie Mazowieckim w Wydz. „C” KWMO w Warszawie do Sprawy Operacyjnej Obserwacji na Grupę krypt. „Konserwatysta” (nr 555). Sprawa została zarejestrowana 25.09.1962 pod nr. 371. Powodem założenia sprawy były „niepozytywne wystąpienia” we wsi Gościejewo (pow. Maków Mazowiecki), których celem wg SB było „niedopuszczenie wcielania w życie uchwał partii i rządu na odcinku całkowitej mechanizacji wsi”. Karol Nowosielski, rolnik z Gościejewa, znalazł się w zainteresowaniu SB już w styczniu 1962 i został objęty sprawą, ponieważ miał wówczas namówić sąsiada (także objętego sprawą), aby „rozbił zebranie gromadzkie, na którym omawiano kandydaturę sołtysa” (miał nim zostać członek PZPR). Określony jako „typowy przedstawiciel wrogiej prawicowej działalności w ruchu ludowym”. Odnotowano, że w czasie II wojny światowej był członkiem AK ps. „Kwiat”, pełnił funkcję komendanta na gminę Karniewo (pow. makowski) i w 1945 roku ujawnił się przed komisją likwidacyjną w Pułtusku. Potem jako działacz PSL był podejrzewany „o rozsiewanie wrogiej propagandy przeciwko władzy ludowej” i z tego powodu rozpracowywany. W notatce z 14.03.1963 przytoczono opinie o Karolu Nowosielskim, że jest wzorowym gospodarzem, cenionym przez sąsiadów „a nawet i władze terenowe” i że z racji pozytywnej oceny, jako radny Gminnej Rady Narodowej w Szwelicach został wybrany na sołtysa Gościejewa. Inwigilacja, w której wykorzystano 4 tajnych współpracowników, została zakończona 19.04.1963 po uznaniu przez SB, że objęci sprawą zaprzestali „niepozytywnych” wystąpień i wykazują „lojalny stosunek do PRL”. Materiały złożone 24.04.1963 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 63377/II, zostały przekazane 19.10.1976 do archiwum „Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie, gdzie otrzymały nr 136/II. W aktach dokumentacja z wcześniejszych działań organów bezpieczeństwa wobec Karola Nowosielskiego. IPN BU 0904/110 (136/II), mikrofilm IPN BU 0129/110 (136/2).
.