Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Mielewczyk
Miejsce urodzenia: Chmielno
Data urodzenia: 01-12-1942
Imię ojca: Bernard
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kandydat na Lokal Kontaktowy [kLK] Zarejestrowany w kategorii kandydata na lokal kontaktowy [kLK]. Z pozyskania zrezygnowano ze względu na "brak możliwości". Materiały, złożone do archiwum pod sygn. I-k-15171, zniszczono. Materiałów o sygn. I-k-15171 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska w latach 1977 - 1980. 11.08.1979 przeszukano mieszkanie Kazimierza Mielewczyka, w trakcie którego znaleziono publikację i pisma naruszające "porządek prawny". IPN Gd 013/136/3 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie "redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę fałszywych wiadomości dotyczących PRL". 25.06.1980 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowiła do śledztwa 4 Ds.46/80 włączyć materiały śledztwa 4 Ds.60/78 i oba postępowania prowadzić pod nr 4 Ds.46/80. 11.08.1979 przeszukano mieszkanie Kazimierza Mielewczyka. Śledztwo w sprawie umorzono postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 22.02.1982 na mocy art. 1 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 5 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 286/1 t. 2;IPN Gd 286/2 t. 6
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. "wspierania [przez K. Mielewczyka] osób prowadzących wrogą działalność". Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 16620/II. Materiałów o sygn. 16620/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Zatrzymany 31.08.1983 w Gdańsku za udział w nielegalnej manifestacji. Wniosek o jego ukaranie w trybie zwykłym z art. 50 kodeksu wykroczeń skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany 24.02.1986 w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Jednocześnie Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku wniósł zastrzeżenie jego wyjazdów do "wszystkich krajów świata" ze względu na "bezpieczeństwo państwa, obronność, ochronę tajemnicy" od 20.04.1986 do 20.04.1988. Zastrzeżenie zarejestrowano 14.05.1986 pod nr Gd 366/Z/86. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Akta paszportowe K. Mielewczyka były wypożyczane 3.11.1976 przez Wydz. II KWMO w Gdańsku, a 9.02.1979 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku. EAGD 54396
.