Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Mikuta
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 05-09-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 13.12.1982 przez Wydz. V KWMO Elbląg pod nr 6141 do SOR krypt. "Konfetti" dot. kolportażu ulotek na terenie zakładu pracy. Sprawę zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Materiały dot. SOR "Konfetti" złożono do archiwum pod sygn. II-908. Materiałów o sygn. II-908 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie m.in. Wacława Mikuty podejrzanego o kontynuowanie działalności w ramach zdelegalizowanego związku "Solidarność" poprzez przechowywanie i kolportaż nielegalnych ulotek "zawierających fałszywe wiadomości o postępowaniu władz państwowych w okresie stanu wojennego oraz nawołujących do organizowania akcji protestacyjnych" na terenie Elbląga w okresie od kwietnia do grudnia 1982. W dn. 3.01.1983 przeszukano mieszkanie ww. 14.01.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu (Pg.Śl.II-28/82) postanowiła tymczasowo aresztować ww. 11.07.1983 areszt zamieniono na dozór milicyjny. 5.08.1983 WPG w Elblągu postanowiła uchylić dozór milicyjny. IPN Gd 011/85 t. 1-3 (III-146)
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 16.08.1983 w sprawie postępowania Pg.Śl.II-28/82 prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Elblągu umorzono śledztwo wobec wszystkich oskarżonych na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. IPN Gd 253/9530-9538 (3958/91/3954-3958/91/3962)
Materiały ewidencyjne Wydz. V WUSW w Elblągu wniósł zastrzeżenie nr Z-I-1552/83 wyjazdów do wszystkich krajów świata [WKŚ] w okresie 4.11.1983-4.11.1985. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.