Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisława Krystyna
Nazwisko: Milewska
Nazwisko rodowe: Marciniak
Miejsce urodzenia: Sokołów Małopolski
Data urodzenia: 01-09-1944
Imię ojca: Edward
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska w latach 1977-1980, w tym w sprawie przeciwko Bronisławie Milewskiej, figurantce SOR krypt. "Kurier", aktywnej działaczce "Konfederacji Polski Niepodległej", podejrzanej o posiadanie wydawnictw bezdebitowych. 17.12.1978 i 18.12.1979 przeszukano mieszkanie ww. 30.01.1981 została zatrzymana i wylegitymowana w trakcie rozlepiania ulotek "o negatywnym wydźwięku politycznym" w tunelu dla pieszych w Gdańsku. Ww. miała być przesłuchiwana w charakterze świadka w sprawie II Ds-103/80 dot. działaczy KPN-u. IPN Gd 013/136 t. 3-5 (8551/III).
Akta prokuratorskie Akta w sprawie "redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę fałszywych wiadomości dot. PRL". 25.06.1980 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowiła do śledztwa 4 Ds 46/80 włączyć materiały śledztwa 4 Ds 60/78 i oba postępowania prowadzić pod nr 4 Ds 46/80. Śledztwo w sprawie, w tym wobec ww. zostało umorzone postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 22.02.1982 na mocy art. 1 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 5 ust.2 dekretu z 12.12.1981 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. IPN Gd 286/1 t. 1-2; IPN Gd 286/2 t. 1, 6, IPN Gd 286/22
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ww. zarejestrowana do SOS krypt. "Kurier" 10.02.1978 przemianowanej na SOR. Ww. w latach 1977-1983 była aktywnym członkiem KPN-u na terenie Gdańska, w latach 1980-1981 członkiem NSZZ "Solidarność" na terenie Gdańska. Materiały złożono do archiwum pod sygn. II-18825. Materiałów o sygn. 18825/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie "rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". B. Milewska brała udział w zebraniu "Konfederacja Polski Niepodległej", które odbyło się 26.07.1980 w Lądku-Zdroju. Uczestników spotkania wylegitymowano i przewieziono na Posterunek MO w Lądku-Zdroju. Z ww. przeprowadzono rozmowę "profilaktyczno-ostrzegawczą" i zwolniono. IPN Wr 028/51 t. 3 (71/III)
Akta operacyjne Telefonogramy, szyfrogramy, pisma do kierowników jednostek MO, harmonogramy, plany działania WSK. Sprawa krypt. "Lato-80" dot. ochrony porządku w zw. z X rocznicą wydarzeń grudniowych. B. Milewska figuruje w "Planie operacyjnego zabezpieczenia imprez związanych z odsłonięciem pomników i tablicy pamiątkowej na terenie Gdańska i Gdyni w 10 rocznicę wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu" sporządzonym 28.11.1980 przez Wydz. III, III "A", IV KWMO Gdańsk, jako osoba, która zostanie objęta "szczególną kontrolą". Arkusz ewidencyjny B. Milewskiej sporządzony 21.11.1980 zniszczono za «protokołem komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 3.12.1982». IPN Gd 0207/4 cz. 1 (911/16 t. 4); IPN Gd 0207/8 (911/5,156/8)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". Bronisława Milewska miała zostać objęta kontrolą operacyjną poprzez TW (Tajny Współpracownik) pseud. "Bogdan", "Marek", "Karol-32", PT (Podsłuch Telefoniczny), PP (Podsłuch Pokojowy) w ramach «planu działań operacyjno-zabezpieczających Wydziału III związanych z I Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ «Solidarność» w Gdańsku» sporządzonym 1.09.1981 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku, ponieważ, jako osoba zatrudniona w Dziale Interwencji MKZ NSZZ «Solidarność» w Gdańsku mogła podjąć działania propagandowe na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. IPN Gd 003/166 t. 19 (185/IV)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności jednego z członków Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Śledztwo wszczęte 18.02.1981 umorzono 8.06.1981 z powodu "braku dostatecznych dowodów zaistnienia przestępstwa". Bronisława Milewska przechodzi w aktach jako członek "Konfederacji Polski Niepodległej". IPN Gd 76/7 t. 3
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przeciwko terenowym członkom KPN-u (Konfederacja Polski Niepodległej) oraz członkom «Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania» i «Robotniczego Ruchu Narodowego». Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z 31.01.1983, na zasadzie Dekretu z 12.12.1981 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, nie wszczęła postępowania karnego wobec Bronisławy Milewskiej. IPN BU 975/765
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Bronisława Milewska była zatrudniona w Dziale Interwencji MKZ NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. Figuruje na «wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania» sporządzonym 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna Bronisławy Milewskiej w ramach KE krypt. "Kurier" z powodu prowadzenia przez ww. działalności w ramach NSZZ "Solidarność" i KPN. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 19616/II zniszczono 14.07.1989 za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 19616/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe W aktach znajdują się postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę wniesione przez Wydz. III KWMO/WUSW w Gdańsku: zastrzeżenie "Z" nr 4400/78 do WKŚ w okresie 05.02.1978-05.02.1980 wniesione, ponieważ: "wymieniona zaangażowana jest w działalność antysocjalistyczną ruchu ROPCiO. Ustalono, że jest łączniczką ruchu między Gdańskiem a Warszawą. Mieszkanie wymienionej stanowi punkt kontaktowy przyjeżdżających na teren Wybrzeża działaczy ROPCiO"; postanowienie "Z" nr 6792/80 do WKŚ w okresie 19.03.1980-19.03.1982 wniesione, ponieważ "od września 1979 jest działaczką tzw. "Konfederacji Polski Niepodległej", postanowienie "Z" nr 7986/82 do WKŚ od 08.1982 do 03.08.1984 oraz postanowienie "Z" nr 02052/86 do WKŚ od września 1986 do września 1988 wniesione w zw. z art. 4 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 17.06.1959 o paszportach. EAGD 203333
Dokumentacja ewidencyjna Ww. była obserwowana na zlecenie Wydz. II WUSW Gdańsk jako kontakt pseud. "Maria" figuranta pseud. "Antałek". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.