Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Pałubicki
Miejsce urodzenia: Angowice
Data urodzenia: 30-07-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Łucja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa wszczętego 4.05.1982 przeciwko m.in. Jerzemu Pałubickiemu podejrzanemu o sporządzanie i przechowywanie ulotek o "wrogiej treści" oraz przekazanie ich do rozkolportowania w Rzeszowie w dniu 30.04.1982. Zatrzymany 10.05.1982. Przeszukano mieszkanie i miejsce pracy ww., gdzie zarekwirowano m.in. materiały bez debitu, znaczki do wpięcia wytworzone przez podziemne struktury NSZZ "Solidarność", karton z nadrukiem "Solidarność kierowców i mechaników". 12.05.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ w Załężu k. Rzeszowa. Śledztwo zamknięto 27.05.1982. IPN Rz 052/708 (7645/III), IPN Rz 0143/112 (mkf 7645/3)
Akta prokuratorskie Akta postępowania prokuratorskiego m.in. przeciwko Jerzemu Pałubickiemu oskarżonemu o to, że "w dniu 30 kwietnia w Gdańsku nakłaniał (...) do rozpowszechniania ulotek zawierających fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny, przez to że wręczył mu [jednej z osób podejrzanych w sprawie] około 50 sztuk tych ulotek i udzielił instrukcji co do sposobu ich rozpowszechniania". Akt oskarżenia sporządzono 27.05.1982. IPN Rz 287/100
Akta sądowe Jerzy Pałubicki skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w siedzibie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie z 3.06.1982 na karę 4 lat pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych, podanie informacji o wyroku do wiadomości publicznej, przepadek dowodów rzeczowych. 11.06.1982 ww. został przeniesiony do ZK w Hrubieszowie, gdzie 31.08.1982 brał udział w zbiorowej odmowie przyjęcia posiłków. Postanowieniem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie z 22.10.1982 ww. udzielono trzymiesięcznej przerwy w odbywaniu kary. 30.04.1983 Rada Państwa PRL zastosowała wobec ww. prawo łaski w postaci warunkowego zawieszenia kary na okres 4 lat. 26.10.1983 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 złagodził karę pozbawienia wolności do 2 lat, a okres próby skrócił do 31.12.1985. IPN BU 1357/365-366
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany jako główny figurant SOS krypt. "Palacz" z powodu podejrzenia o wykonywanie i kolportaż nielegalnych pism na terenie Gdańska. We wrześniu 1986 z ww. przeprowadzono "rozmowę profilaktyczną". Materiały złożone do archiwum pod sygn. II-19156 zniszczono. Materiałów o sygn. II-19156 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany jako główny figurant SOS krypt. "Handlowcy" założonej na fakt odbycia 02.03.1989 zebrania założycielskiego NSZZ "Solidarność" w "Społem" PSS w Gdańsku. Materiały złożone do archiwum pod sygn. II-19842 zniszczono 27.08.1989 protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. II-19842 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.